Subsidie Sportinnovator & ZonMw Living Lab ‘Sport en lage SES’

Datum13 December 2022 t/m 7 March 2023
Tijd - uur
Locatie

Wil je in jouw gemeente aan de slag met sociale innovatie om de sport- en beweegdeelname van mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) te vergroten? Sportinnovator biedt in samenwerking met ZonMw vanaf vandaag, 13 december, de mogelijkheid aan gemeenten, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties om subsidie aan te vragen voor het realiseren van een zogenaamde living lab. De deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag is 7 maart 2023 om 14.00 uur.

De subsidie in het kort
Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend om een lokaal netwerk te vormen en te versterken en om te zorgen voor (duurzame) samenwerking gericht op kennisontwikkeling en innovatieve oplossingen om mensen met een lage SES meer in beweging te krijgen. De behoeften en mogelijkheden van (wijk)bewoners staan centraal en deze ‘eindgebruiker’ wordt dan ook nauw betrokken bij het living lab. Een projectleider, of labregisseur, speelt een belangrijke rol om het ontwikkelproces binnen het living lab te organiseren.

  • De aanvraag wordt ingediend door een samenwerkingsverband van minimaal één gemeente, één hbo- of mbo-instelling (lectoraat of practoraat) en één maatschappelijke organisatie (bijvoorbeeld welzijnsorganisatie, sportclub, bewonerscollectief).
  • Voor een living lab is maximaal 50.000 euro beschikbaar en een cofinanciering van 30% is vereist.
  • We vinden het ook belangrijk dat er gebruik gemaakt wordt van een systeembenadering en de manier waarop sport- en beweeggedrag te beïnvloeden is.
  • Bestaande living labs sport en bewegen kunnen geen aanspraak maken op de deze subsidie en worden uitgesloten van deelname aan deze subsidieoproep.

Bekijk de volledige tekst van de subsidieoproep voor alle details.

Wat is een living lab?
Een living lab is een aanpak om effectiever tot innovaties te komen die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen en is succesvol omdat de belangrijkste stakeholders in gezamenlijkheid opereren. De veelheid aan kennis en ervaring, in het bijzonder die van de gebruiker, zorgen voor een vliegwieleffect. Uitgangspunt van de living lab-benadering is samen met belangrijke partners innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen bedenken en testen. De partners in een living lab streven een gezamenlijk doel na met vereende krachten en handelen daarbij vanuit het belang van de gebruiker, die een van de partners in het samenwerkingsverband is. Co-creatie met de gebruiker is daarmee een van de belangrijkste elementen in deze aanpak, in combinatie met de real-life setting waarin er wordt geïnnoveerd. De activiteiten van een living lab vinden dan ook plaats in wijken, gemeenschappen, instellingen of organisaties waar de gebruiker woont, werkt, sport en beweegt.

Informatiebijeenkomst
Heb je vragen of wil je meer informatie? De online informatiebijeenkomst over de subsidieoproep wordt georganiseerd op 17 januari 2023 om 14.30 – 16.30. Je kan zich hiervoor aanmelden via deze link.

Meer informatie