Grote opkomst bij themabijeenkomst Inclusief sporten

Na de lancering van het Gelders Sportakkoord 2.0. worden er op de verschillende thema’s verdiepingsbijeenkomsten georganiseerd. Bij de themabijeenkomst over Inclusief sporten op woensdag 19 mei kwamen zo’n 40 partners online bij elkaar. Aan de hand van mooie voorbeelden en breakoutsessies op 3 onderwerpen werden acties en ambities aangescherpt.

Belangrijke kernwaarden binnen het Gelders Sportakkoord zijn verbinden, activeren en inspireren. Zo introduceerde Nico Teunissen, aanvoerder van het thema Inclusief ook het doel van de bijeenkomst: “Er is al veel gebeurd op het gebied van inclusief sporten en wat we daarvan geleerd hebben is dat verbinding heel belangrijk is. Kijk buiten je grenzen en probeer nieuwe verbindingen te leggen.”

‘Gooi de welkomstmat neer’

Ter inspiratie ging Nico tijdens de bijeenkomst in gesprek met Adriaan Luteijn, artistiek manager bij Introdans. Het modern balletgezelschap heeft naast twee professionele ensembles (voor volwassenen en voor jong publiek) een interactieve afdeling educatie: Introdans Interactie. Introdans Interactie heeft als motto: ‘Iedereen kan dansen!’. “Introdans communiceert de hele wereld en vindt het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt. En vooral ook dat het voor iedereen mogelijk moet zijn om te kunnen dansen. Binnen de afdeling interactie worden dan ook vooruitstrevende programma’s gemaakt voor bijzondere doelgroepen. Een mooi voorbeeld is de productie “Roze Cast” door en voor LHBT-ouderen (staat voor lesbisch, homo- seksueel, biseksueel, transgender).”, aldus Adriaan.

De verbinding tussen sport en cultuur is ook een belangrijk onderdeel binnen introdans. Wat kunnen deze twee werelden van elkaar leren? Adriaan: “Veel! In de sportwereld zie je dat dingen heel goed georganiseerd zijn, en binnen de cultuurwereld is het vaak wat vrijer, misschien zelfs wel zweverig soms. Die georganiseerdheid kan soms best helpen. De sport kan weer leren van onze ‘zachte’ kant. Dat je niet alleen maar naar resultaat kijkt, maar dat de weg ernaartoe ook heel interessant kan zijn.” Introdans zal dan ook blijven pionieren en voortdurend nieuwe programma’s creëren. Adriaan: “Mijn droom voor de toekomst is een voorstelling op topniveau met een inclusieve cast, met verschillen in lichamen, achtergronden, leeftijden etc. Maar wat ik misschien belangrijker vind is ‘het gewoon gaan doen’. Niet alleen maar de discussie voeren maar gewoon aan de slag gaan. En daarin de verbinding zoeken als je ergens vastloopt. Mijn advies voor partners van het Gelders Sportakkoord is dan ook “Gooi die ‘warm welkom mat’ neer, benoem wie je wil benaderen en ga aan de slag!”

Kennisuitwisseling in de breakoutroom

In een van de drie breakoutrooms praatten partners verder over het verbinden van sport en cultuur. De rode draad was dat er veel kennis is, maar dat er nog wel gewerkt kan worden aan het verspreiden en uitwisselen van die kennis. Daarvoor zullen bijeenkomsten georganiseerd gaan worden.  Ook werd de stimuleringssubsidie richting de Eurogames nog even onder de aandacht gebracht. Hiermee kunnen Gelderse sportverenigingen subsidie krijgen voor plannen die de inclusie bij hun club verbeteren.

Platform Uniek Sporten

De tweede breakoutroom had als onderwerp het platform Uniek Sporten. Dit platform is ooit in Gelderland opgestart en heeft nu een landelijke dekking. Het sportplatform wijst mensen met een beperking die graag in beweging willen komen de weg naar sportaanbieders.

De ontwikkeling van dit platform blijft belangrijk. Zo werd er bijvoorbeeld opgemerkt dat kinderen en jong volwassenen met een ernstige beperkingen nog te weinig aandacht krijgen.

Open club als verbinder

In de derde breakoutroom kwam de verbinding tussen sport en zorg aan de orde. Aanvoerder  Jacqueline van Pelt vertelde over de ervaringen van haar club, Atletiekvereniging de Liemers in Zevenaar, als open club. Daar is overdag een prachtig programma opgezet voor diverse doelgroepen terwijl ’s avonds de atletiekvereniging haar activiteiten heeft. In Samen Sportief, bewegen én lunchen senioren samen. Ook is er buitensport voor statushouders met verblijfsvergunning. Daarnaast organiseren ze racerunning, een loopsport met een driewielig loopframe voor jongeren met een beperking. En sinds kort is er een programma voor kwetsbare jongeren, de #3mndchallenge. Jongeren worden dan begeleid naar een mentaal sterkere en fysiek fittere versie van zichzelf. Een mooie samenwerking met lokale partners.

“Pak de kansen en durf in te zetten op nieuwe samenwerking,” adviseert Jacqueline. “Netwerken is belangrijk. En denk ook bijvoorbeeld aan hoe je een accommodatie multifunctioneel kan inzetten. Maar belangrijk, je moet veel geduld hebben!”. Een uitdaging blijft om de doelgroep te bereiken. Wel worden er kansen gezien door informatie over activiteiten bij huisartsen beschikbaar te stellen.

Volgende stap

De aanvoerders van het thema Inclusief sporten (Nico Teunissen, Timo Riphagen en Jacqueline van Pelt) gaan met alle ideeën die tijdens de breakoutsessies verzameld zijn, van klein tot groot, aan de slag om een actieplan te maken. In de volgende bijeenkomst worden die acties samen besproken.