Sportpark De Sypel in Harderwijk op weg naar open sportpark

Sportpark De Sypel in Harderwijk, over vijf jaar. Studenten van Landstede sporten overdags op de velden, langs de kant is een ploegje bezig met onderhoud. Dat waren ooit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar dankzij het werken op het sportpark zijn er al verschillende door-gestroomd naar gewoon werk. Op woensdagmiddagen komen kinderen uit de buurt de hekken van het complex binnen om er lekker te sporten en spelen, studenten en ouderen uit de buurt doen een potje jeu de boules.

Zo ver is het anno 2019 nog niet, maar de eerste stappen naar een open sportpark in Harderwijk zijn al wel gezet. Dat gebeurt onder leiding van de september 2018 aangestelde sportparkmanager Monique Mennen. ‘Ik zou het heel gaaf vinden als er hier over vijf jaar overdag altijd activiteiten zijn.’

Spin in het web
Mennen is als sportparkmanager de spin in het web en onderhoudt met onder andere de vier verenigingen (voetbal, hockey, beachvolleybal en  jeu de boules) de contacten over de te nemen stappen. ‘We hebben daarvoor een kerngroep. Een van de eerste activiteiten was het houden van een enquête in de omgeving naar de wensen. Zo bleken bewoners van zorgcentrum De Aanleg het leuk te vinden om te jeu de boulen op de banen die op het sportpark liggen. ‘Dan zou je kunnen denken aan studenten van mbo Landstede die daar naar toe gaan en met een aantal mensen naar de baan wandelen om daar te jeu de boulen. Er kwamen nog meer wensen uit de rondvraag naar voren, bijvoorbeeld om het sportpark open te stellen voor kinderen om er vrij op te spelen. ‘Dat gaan we ook in de vakanties een dag per week doen. De hekken altijd open kan helaas niet, omdat je wel toezicht nodig hebt. Je wilt niet dat ze in de netten klimmen, fietsen op de watervelden van de hockey-vereniging of dat jongeren een sigaretje roken op het kunstgras.’

Studenten van Landstede
Ook komt er een voetbal- en hockeyinstuif voor de jongste kinderen op woensdagmiddag, waarbij ook oudere broertjes en zusjes kunnen meekomen om vrij te spelen op het sportpark. Mennen:‘ Verenigingen hebben geen vrijwilligers om deze activiteiten vanuit hun eigen club te begeleiden, maar wij kunnen een beroep doen op studenten van Landstede.’ Verder komt er een sport- en werkprogramma voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en statushouders. ‘Die krijgen hier onder andere taalles’, zegt sportparkmanager Monique Mennen. ‘Die vraag kwam van Meerinzicht Sociaal Domein (een samenwerkingsverband van de gemeenten Ermelo, Zeewolde en Harderwijk, red.) Behalve taalles volgen, krijgen ze hier sport en moeten ze werken. Een wisselende groep van vijf mensen gaat onderhoud op het sportpark doen, de rest krijgt ander werk. Ook krijgen ze les in gezondheid, onder andere over voeding.’ Het project start in maart en duurt vier maanden. ‘Als het goed bevalt, gaan we het vaker doen. Als het heel goed bevalt gaat het ook op andere plaatsen van start’, zegt Mennen.

Allerlei partijen
Een open sportpark mag volgens haar geslaagd worden genoemd, als het lukt om partijen binnen te halen die je normaal niet zo gauw binnen de hekken van het complex zou zien. ‘Dat zijn vaak de maatschappelijke dingen. Die zorgen ook voor continuïteit.’ Toch wil de kerngroep zich binnenkort ook wat meer richten op commerciële partijen. ‘Je zou kunnen denken aan bedrijven die hun sportdagen hier zouden willen houden, maar ook aan clubjesmensen die graag de accommodatie willen huren om wekelijks een uurtje op te voetballen.’

Niet te hard van stapel
De samenwerking met de vier verenigingen gaat volgens de sportparkmanager goed. ‘Het zijn clubs met een vooruitziende blik, dat werd in het voor-traject al snel duidelijk. Er is ook draagvlak bijde verenigingen voor de plannen. Als je dat mist, wordt het heel moeilijk. Verder moet je niet te hard van stapel lopen. Zelf zou ik soms wel wat sneller willen, maar dan zie je dat verenigingen soms wat meer tijd nodig hebben. Dat snap ik ook, want je hebt het dan ook over mensen die overdag werken en het verenigingswerk ’s avonds doen.’

Dit verhaal is afkomstig uit de brochure ‘Op weg naar de toekomst; open clubs en vitale sportparken’ van de provincie Gelderland.