Uniek Sporten certificaat voor sportverenigingen aan te vragen: eerste certificaat uitgereikt

Sportverenigingen die hun sportaanbod voor sporters met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking goed op orde hebben, kunnen vanaf dit najaar het Uniek Sporten certificaat aanvragen. Dit is ontwikkeld door de Gelderse Sport Federatie in opdracht van de provincie Gelderland, samen met SSNB, Uniek Sporten en sporters met een beperking. Jan Markink, gedeputeerde bij de provincie, reikte op woensdag 2 juni de eerste Gelderse certificaten uit aan de sportverenigingen S.V. Twello en Sportief Evenwicht Twello. “Wij hebben dit initiatief genomen omdat wij iedereen, dus ook de aangepast sporters, in Gelderland mee willen laten doen. Ons doel met deze uitreiking is het aanwezige aanbod nog meer zichtbaar maken,” aldus de gedeputeerde.

Doel Uniek Sporten certificaat

Doel van het Uniek Sporten certificaat is om sportverenigingen te stimuleren hun sport toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Het Uniek Sporten Certificaat maakt deze inspanningen van de verenigingen zichtbaar, zodat de sporters met een beperking makkelijk zien waar ze terecht kunnen, weten dat ze welkom zijn en gewoon mee kunnen doen. Samengevat gaat het erom dat het aangepast sportaanbod op orde is, maar ook dat het sportaanbod compleet en up-to-date gecommuniceerd wordt. Daarnaast wordt nagegaan of de organisatie van het aangepaste sportaanbod goed geborgd is, of het kader kan beschikken over de juiste scholingen en of participatie onderdeel uitmaakt van het verenigingsbeleid.

  • 5 minuten
  • jun 2021

Thema's

Inclusief sporten

Partners

Provincie Gelderland
Uniek Sporten