Vier aanvoerders opgestaan voor uitwerking fiets- en wielerstrategie

Fietsen is populair in Gelderland en kan een belangrijke bijdrage leveren aan de doelen van het Gelders Sportakkoord. Daarom werken een aantal partners al enige tijd aan een Gelderse Wielerstrategie. Tijdens de kick-off van Gelders Sportakkoord 2.0 in oktober bleek nog maar eens hoeveel kansen en aanknopingspunten de fiets biedt en hoe enthousiast partners daarover zijn. Hoog tijd dus om in een themabijeenkomst de kansen om te zetten in concrete acties.

Maar liefst 25 partners, onder meer Achterhoek in Beweging, Boels Ladies Tour, KNWU, Libema Profcycling en verschillende gemeenten, dachten 5 februari 2020 na over de fiets- en wielerstrategie. Waarbij een van de conclusies was dat het thema misschien wel een andere naam moet krijgen. Naast topsport en evenementen zijn er namelijk ook veel andere raakvlakken, zoals sportieve buitenruimte, fietsveiligheid, en laagdrempelig en van jongs af aan bewegen. Fietsen is een eenvoudige manier om mensen in beweging te krijgen.

Nog meer benutten
Er gebeurt al veel op het gebied van fietsen, maar volgens de aanwezige partners zijn er nog veel meer mogelijkheden om te benutten. Door in het Gelders Sportakkoord samen te werken, kunnen we het bereik en draagvlak vergroten. Gelderse evenementen zijn een goed middel om het belang van de wielersport, maar ook van bewegen in het algemeen op de kaart te zetten. Organisatoren en partners zoeken daarbij ook meer verbinding tussen de verschillende beleidsterreinen, waarbij de provincie een rol zou kunnen spelen in de afstemming.

Aanvoerders aan de slag
Vier aanvoerders gaan nu aan de slag om de strategie rondom fietsen in Gelderland vorm te geven. Dit zijn Pascal Kamperman van Achterhoek in Beweging, Regine van Heest van Wrinkle Works, Geert Jan Muskens van Events-4u en Aletha Huisman van de gemeente Apeldoorn. Zij concludeerde aan het eind van de bijeenkomst: “Deze samenwerking is essentieel om de totale wielerstrategie vorm te geven. Uit die helicopterview volgen daarna concrete dromen en ambities die we als partners samen gaan realiseren.”

Ook meewerken om de wielerkansen in Gelderland te benutten? Stuur een e-mail naar: info@gelderssportakkoord.nl