Samen op weg naar een Gelders Sportakkoord 2.0

Gelderland was in 2017 de eerste met een uitgewerkt, ambitieus inhoudelijk sportakkoord, gesteund door meer dan 100 partners. In de afgelopen drie jaar zijn daarmee prachtige resultaten geboekt en belangrijke stappen gezet. Maar: er is veel veranderd ten opzichte van 3 jaar geleden, aldus gedeputeerde Jan Markink: “Er is inmiddels een nationaal sportakkoord en verschillende regionale en lokale sportakkoorden. Deze nieuwe tijd vraagt om een inhoudelijk aangepast sportakkoord met ruimte voor nieuwe inzichten.” Op basis van behaalde resultaten en nieuwe ambities zijn we daarom aan de slag met het Gelders Sportakkoord 2.0.

Aan de slag!

Er is één gevoel dat breed gedeeld wordt: het Gelders Sportakkoord gaat om samenwerking en verbinding zoeken. De opgebouwde relaties en de behaalde resultaten uit het eerste Gelders Sportakkoord vormen de basis voor het Gelders Sportakkoord 2.0. En we kunnen ook van elkaar blijven leren. Kennisdeling draagt bij aan nieuwe verbindingen.

Nu is dan ook het moment om samen aan te slag te gaan. Want het Gelders Sportakkoord is van ons allemaal! Iedere partner kan een bijdrage leveren. Door mee te denken over de nieuwe inhoud, door in themabijeenkomsten concrete projecten aan te pakken of door goede voorbeelden en handige materialen te delen met partners. Kijk op welk thema of welke activiteit u iets kunt betekenen, en sluit daarbij aan! Juist als iedere partner een klein stukje oppakt, kunnen we met zijn allen een breed en effectief nieuw Sportakkoord neerzetten.

Ook meedoen? Mail naar info@gelderssportakkoord.nl!

 

Startdocument

Op 31 oktober was de officiële start van de herziening van het Gelders Sportakkoord. Tijdens een inspirerende ontbijtsessie gaven meer dan zeventig vertegenwoordigers van gemeenten, bedrijven en organisaties hun tips en wensen voor het Gelders Sportakkoord 2.0 door. De opbrengst van het ontbijt is samengevat in een startdocument. Dit vormt de basis voor de herziening en wordt nu verder uitgewerkt en aangevuld.

Startdocument

 

Hoe nu verder?

De komende maanden zullen we in themabijeenkomsten thema’s en concrete projecten verder uitwerken. Daarnaast zal een groep partners zich buigen over de tekst van het hernieuwde Gelders Sportakkoord. Iedereen is welkom om een bijdrage te leveren! Op deze pagina vindt u informatie over bijeenkomsten zodra deze bekend zijn. Daarnaast leest u in de artikelen onder aan de pagina het laatste nieuws rondom het Gelders Sportakkoord 2.0.

 

Overzicht komende themabijeenkomsten

In verband met de maatregelen rondom corona zijn er voorlopig geen bijeenkomsten gepland. Wij laten het zo snel mogelijk weten als bijeenkomsten opnieuw ingepland worden.

Artikelen over Gelders Sportakkoord 2.0

Duurzame sportomgeving: Gelders samenwerken, lokaal uitvoeren

Read more about Duurzame sportomgeving: Gelders samenwerken, lokaal uitvoeren
Resultaat

Nieuwe thema’s bij extra bijeenkomst Gelders Sportakkoord 2.0

Read more about Nieuwe thema’s bij extra bijeenkomst Gelders Sportakkoord 2.0

Manifest onbeperkt sporten gelanceerd tijdens themabijeenkomst inclusief sporten

Read more about Manifest onbeperkt sporten gelanceerd tijdens themabijeenkomst inclusief sporten

Vier aanvoerders opgestaan voor uitwerking fiets- en wielerstrategie

Read more about Vier aanvoerders opgestaan voor uitwerking fiets- en wielerstrategie

Regionale kennisdeling door buurtsportcoaches speerpunt Gelders Sportakkoord 2.0

Read more about Regionale kennisdeling door buurtsportcoaches speerpunt Gelders Sportakkoord 2.0

Volgende stap in thema Talentontwikkeling

Read more about Volgende stap in thema Talentontwikkeling