Het Gelders Sportakkoord 2.0

Gelderland was in 2017 de eerste met een uitgewerkt, ambitieus inhoudelijk sportakkoord, gesteund door meer dan 100 partners. In de afgelopen drie jaar zijn daarmee prachtige resultaten geboekt en belangrijke stappen gezet. Maar: er is veel veranderd ten opzichte van 3 jaar geleden, aldus gedeputeerde Jan Markink: “Er is inmiddels een nationaal sportakkoord en verschillende regionale en lokale sportakkoorden. Deze nieuwe tijd vraagt om een inhoudelijk aangepast sportakkoord met ruimte voor nieuwe inzichten.” Op basis van behaalde resultaten en nieuwe ambities is er daarom een Gelders Sportakkoord 2.0 geschreven.

Samen aan de slag

Er is één gevoel dat breed gedeeld wordt: het Gelders Sportakkoord gaat om samenwerking en verbinding zoeken. De opgebouwde relaties en de behaalde resultaten uit het eerste Gelders Sportakkoord vormen de basis voor het Gelders Sportakkoord 2.0. En we kunnen ook van elkaar blijven leren. Kennisdeling draagt bij aan nieuwe verbindingen. Het Gelders Sportakkoord 2.0 is dan ook een levend document. Nieuwe acties en inzichten kunnen worden toegevoegd en iedere partner kan zich melden om een concrete bijdrage te leveren op een thema of een actie.

 

Startdocument en bijeenkomsten

Op 31 oktober 2019 was de officiële start van de herziening van het Gelders Sportakkoord. Tijdens een inspirerende ontbijtsessie gaven meer dan zeventig vertegenwoordigers van gemeenten, bedrijven en organisaties hun tips en wensen voor het Gelders Sportakkoord 2.0 door. De opbrengst van het ontbijt is samengevat in een startdocument. Dit vormde de basis voor de herziening.

Startdocument

Daarna zijn nog verschillende bijeenkomsten gehouden. De verslagen leest u hier:

Themabijeenkomst Talentontwikkeling, 11 december
Themabijeenkomst Gelderse wielerstrategie, 5 februari
Themabijeenkomst Inclusief sporten, 20 februari
Themabijeenkomst Samenwerking buurtsportcoaches, 20 februari
Extra sessie Hernieuwing Gelders Sportakkoord, 20 februari
Themabijeenkomst Duurzame sportomgeving, 11 maart

Overzicht komende themabijeenkomsten

De aanvoerders per thema gaan in maart en april (digitaal) in overleg met betrokken partners om speerpunten voor 2021 te bepalen. Uitnodigingen voor en verslagen van bijeenkomsten vindt u hier zodra deze beschikbaar zijn.

Artikelen over Gelders Sportakkoord 2.0

Lancering Gelders Sportakkoord 2.0 op 1 maart

Read more about Lancering Gelders Sportakkoord 2.0 op 1 maart

Waar staan we met het Gelders Sportakkoord 2.0?

Read more about Waar staan we met het Gelders Sportakkoord 2.0?

Duurzame sportomgeving: Gelders samenwerken, lokaal uitvoeren

Read more about Duurzame sportomgeving: Gelders samenwerken, lokaal uitvoeren
Resultaat

Nieuwe thema’s bij extra bijeenkomst Gelders Sportakkoord 2.0

Read more about Nieuwe thema’s bij extra bijeenkomst Gelders Sportakkoord 2.0

Manifest onbeperkt sporten gelanceerd tijdens themabijeenkomst inclusief sporten

Read more about Manifest onbeperkt sporten gelanceerd tijdens themabijeenkomst inclusief sporten

Vier aanvoerders opgestaan voor uitwerking fiets- en wielerstrategie

Read more about Vier aanvoerders opgestaan voor uitwerking fiets- en wielerstrategie

Regionale kennisdeling door buurtsportcoaches speerpunt Gelders Sportakkoord 2.0

Read more about Regionale kennisdeling door buurtsportcoaches speerpunt Gelders Sportakkoord 2.0

Volgende stap in thema Talentontwikkeling

Read more about Volgende stap in thema Talentontwikkeling