CEM Support

CEM Support maakt meedoen en meetellen mogelijk

Meedoen & Meetellen is waarvoor CEM Support gaat en staat. Wij geloven in een samenleving die toegankelijk is voor iedereen. Ook toegankelijk voor mensen waarvoor dat niet vanzelfsprekend is doordat men een chronische ziekte, beperking, taal- of cultuurbarrière heeft.

CEM Support ondersteunt mensen bij het verbeteren van hun zelfstandigheid en bij het (weer gaan) deelnemen aan de samenleving. Voor iedereen die graag mee wil doen, maar dat zelfstandig (nog) niet lukt. Bij hun inburgering, participatie-, of re-integratie. We bieden maatwerk ondersteuning bij het vinden van een zinvolle daginvulling, het vinden van werk en bieden jobcoaching. Met als doel dat men meedoet, meetelt en (weer) het leven gaat leiden dat men wenst. Beweging, verbinding en verbroedering zijn voor CEM Support de ingrediënten om mensen letterlijk en figuurlijk in beweging te brengen. Wij geloven in de kracht van bewegen, een gezonde leefstijl en samenwerken.

Naast het bieden van ondersteuning aan onze doelgroep bieden we gemeenten en organisaties binnen het sociaal domein advies. Samen met hen ontwikkelen we projecten, programma’s en voeren we uit. Want welzijn, gezondheid, zorg en arbeid staan in nauwe relatie tot elkaar. CEM-Support bestaat uit CEM SportSupport en CEM JobSupport. CEM SportSupport zet mensen in beweging en maakt meedoen aan vrijetijdsactiviteiten mogelijk. CEM JobSupport begeleidt mensen naar en tijdens werk en laat hen meetellen op de arbeidsmarkt.

Contactpersoon: Carin Zwartjes
E-mail: c.zwartjes@cemsportsupport.nl

CEM Support


Wij doen mee aan het Gelders Sportakkoord 2.0! Onze thema’s:

Duurzame sportinfrastructuur van meerdere kanten belicht tijdens themabijeenkomst

Read more about Duurzame sportinfrastructuur van meerdere kanten belicht tijdens themabijeenkomst

Grote opkomst bij themabijeenkomst Inclusief sporten

Read more about Grote opkomst bij themabijeenkomst Inclusief sporten

Themabijeenkomst Vitale sport- en beweegaanbieders

Read more about Themabijeenkomst Vitale sport- en beweegaanbieders