De Onderwijsspecialisten

Bij De Onderwijsspecialisten bieden we (voortgezet) speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs aan leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben. Vanwege hun gedrag bijvoorbeeld, of omdat ze moeilijk leren, een lichamelijke of meervoudige beperking hebben, of chronisch ziek zijn. Dat doen we onze in de regio’s Arnhem, Overbetuwe, Zuidwest-Veluwe, Liemers, Achterhoek en Stedendriehoek.

Onze leerlingen werken aan hun toekomst door zelf zoveel als mogelijk dingen te ondernemen en praktisch aan de slag te gaan. Op ons (voortgezet) speciaal onderwijs krijgen leerlingen gericht les in wat ze later willen doen. Tijdens stages komen ze erachter wat ze leuk vinden en wat ze uiteindelijk willen bereiken. Ze werken we niet alleen in het leslokaal aan hun ontwikkeling, maar ook op het sportveld, in het kunstatelier, in de wijk en op sociale media. Bewegingsonderwijs wordt op onze scholen verzorgd door vakdocenten, Er wordt hierbij samengewerkt met Special Heroes en Uniek Sporten.

Contactpersoon: Nico Teunissen

Website De Onderwijsspecialisten

 

Wij doen mee aan het Gelders Sportakkoord 2.0! Ons thema:

Inclusief sporten

Nico Teunissen is een van de aanvoerders op dit thema.

Grote opkomst bij themabijeenkomst Inclusief sporten

Read more about Grote opkomst bij themabijeenkomst Inclusief sporten

Wie heeft het beste idee om inwoners van Gelderland in beweging te brengen?

Doe mee met de Stimuleringsprijs Gelders sportklimaat 2021 en maak kans op 20.000 euro om jouw plan werkelijkheid te laten worden!

Klik hier voor meer informatie!