Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!

Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! is een stichting ontstaan vanuit VNO-NCW en MKB-Nederland. Doelstelling van onze stichting is om vorm en inhoud te geven aan projecten met een maatschappelijke toegevoegde waarde voor, door en namens ondernemers. Er worden gezamenlijke activiteiten georganiseerd voor een optimale vitaliteit van de meer dan 8 miljoen werkenden, van de aangesloten ondernemingen van VNO-NCW en MKB-Nederland (waaronder in Gelderland). Onderdelen waarop o.a. gefocust gaat worden zijn vitaal bedrijf (in nauwe samenwerking met VWS en SWZ), bedrijfssport en de European Company Sport Games, de olympische spelen voor bedrijfssport, die in 2021 in Gelderland plaats gaan vinden. Betrokken partijen dragen gezamenlijk dezelfde ambitie; mensen fitter en bedrijven vitaler maken!

Stichting Sport & Zaken, die in 2017 het Gelders Sportakkoord ondertekende, is opgegaan in Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!

Contactpersoon: Bas Spijkerman
06-51880733

Bij talkshow ‘Fit aan Tafel’ samenwerking rond vitaliteit centraal

Read more about Bij talkshow ‘Fit aan Tafel’ samenwerking rond vitaliteit centraal

Eerste bijeenkomst klankbordgroep Gelders Sportakkoord

Read more about Eerste bijeenkomst klankbordgroep Gelders Sportakkoord