Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!

Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! is een stichting ontstaan vanuit VNO-NCW en MKB-Nederland. Doelstelling van onze stichting is om vorm en inhoud te geven aan projecten met een maatschappelijke toegevoegde waarde voor, door en namens ondernemers. Er worden gezamenlijke activiteiten georganiseerd voor een optimale vitaliteit van de meer dan 8 miljoen werkenden, van de aangesloten ondernemingen van VNO-NCW en MKB-Nederland (waaronder in Gelderland). Onderdelen waarop o.a. gefocust wordt zijn Vitaal Bedrijf (in nauwe samenwerking met VWS en SWZ), bedrijfssport en de European Company Sport Games, de olympische spelen voor bedrijfssport, die in 2022 in Gelderland plaatsvinden. Betrokken partijen dragen gezamenlijk dezelfde ambitie; mensen fitter en bedrijven vitaler maken!

Stichting Sport & Zaken, die in 2017 het Gelders Sportakkoord ondertekende, is opgegaan in Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!

Contactpersoon: Bas Spijkerman, 06-51880733

Website NLOM

Wij doen mee aan het Gelders Sportakkoord 2.0! Ons thema:

Een leven lang bewegen

Bas Spijkerman is een van de aanvoerders op dit thema.

Samenwerken aan vernieuwing centraal bij netwerkfestival Gelders Sportakkoord

Read more about Samenwerken aan vernieuwing centraal bij netwerkfestival Gelders Sportakkoord
Resultaat

Webinar 'Samen sterk, gezond aan het werk' terugkijken

Read more about Webinar 'Samen sterk, gezond aan het werk' terugkijken

Bij talkshow ‘Fit aan Tafel’ samenwerking rond vitaliteit centraal

Read more about Bij talkshow ‘Fit aan Tafel’ samenwerking rond vitaliteit centraal

Eerste bijeenkomst klankbordgroep Gelders Sportakkoord

Read more about Eerste bijeenkomst klankbordgroep Gelders Sportakkoord