Vitale sportaanbieders

Om het sportlandschap toekomstbestendig te maken helpen we sport- en beweegaanbieders bij gezamenlijke uitdagingen. We stimuleren kennisdeling en bieden scholing voor de professionalisering van vrijwilligers, bestuur en kader. We verbinden partijen zodat ze gebruik kunnen maken van elkaars kennis, vrijwilligers, middelen en faciliteiten. Sport- en beweegaanbieders staan midden in de maatschappij en weten hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan maatschappelijke thema’s als sociale cohesie, inclusie en vitaliteit.
Als je bestaansrecht wilt houden moet je als club nadenken over je functioneren. Wat leeft er in onze wijk en wat betekent dat voor de club? Ontwikkelingen als vergrijzing kunnen een kans bieden voor sportclubs. Sport heeft een verbindende rol in de maatschappij. Die kun je als sportaanbieder mooi benutten!

Jan Minkhorst, voorzitter voetbalvereniging DZC ’68, en open club

Provinciale Staten bespreekt beleidsagenda Gelderland Sport! 2020-2023

Read more about Provinciale Staten bespreekt beleidsagenda Gelderland Sport! 2020-2023

Bij talkshow ‘Fit aan Tafel’ samenwerking rond vitaliteit centraal

Read more about Bij talkshow ‘Fit aan Tafel’ samenwerking rond vitaliteit centraal

Geen high fives meer: hoe om te gaan met sport en corona-maatregelen

Read more about Geen high fives meer: hoe om te gaan met sport en corona-maatregelen

Sport- en beweegakkoord Lochem ondertekend

Read more about Sport- en beweegakkoord Lochem ondertekend

Week van Goed Sportbestuur 21-27 maart

Read more about Week van Goed Sportbestuur 21-27 maart

Samenwerken in verenigingsondersteuning

Read more about Samenwerken in verenigingsondersteuning

Vier aanvoerders opgestaan voor uitwerking fiets- en wielerstrategie

Read more about Vier aanvoerders opgestaan voor uitwerking fiets- en wielerstrategie

HAN: “Samen de meerwaarde van sport maximaal benutten”

Read more about HAN: “Samen de meerwaarde van sport maximaal benutten”

Inspiratieflyer Open Clubs en Sportparken voor vitale sportaanbieders

Read more about Inspiratieflyer Open Clubs en Sportparken voor vitale sportaanbieders

Samen aan de slag met Gelders Sportakkoord 2.0

Read more about Samen aan de slag met Gelders Sportakkoord 2.0