Fabriek Fysiek

Fabriek Fysiek gebruikt circus en theater om kinderen en volwassenen te begeleiden bij hun sociale, motorische en culturele ontwikkeling. Ook zet de stichting zich in voor de ontwikkeling, vernieuwing en verbreding van circus als kunstvorm in Gelderland. Dit doen we door in te zetten op talentontwikkeling, kunsteducatieve programma’s, artistieke voorstellingen, sociale projecten en een kenniscentrum voor circus te vormen.

Contact: Lotte Rosier

Website Fabriek Fysiek

 

Wij doen mee aan het Gelders Sportakkoord 2.0! Onze thema’s: