Positieve sportcultuur

Sporten en bewegen is leuk, eerlijk en veilig. Plezier in sport is de basis voor een leven lang sporten. Winnen en verliezen horen bij sport en kunnen spanningen geven. Aanbieders van sport en bewegen streven naar een veilig sportklimaat en een positieve sportcultuur.

De provincie Gelderland en haar organisatiepartners Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen kijken met veel genoegen terug op de start van de Giro. De doelstellingen zijn gehaald en veel positieve effecten zijn gecreëerd. In een samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en inwoners hebben we niet alleen een roze feest gevierd, maar ook voor de lange termijn mooie zaken gerealiseerd. Trots, verbondenheid en inspiratie zijn gecreëerd en gebleven dankzij dit prachtige evenement.
Jan Markink, gedeputeerde sport van de provincie Gelderland, over de start van de wielerronde Giro ‘d Italia in 2016


Tips voor Gelderse sportverenigingen bij bijeenkomst Veilig Sportklimaat

Read more about Tips voor Gelderse sportverenigingen bij bijeenkomst Veilig Sportklimaat

Beleidsagenda Gelderland Sport! 2020-2023 vastgesteld

Read more about Beleidsagenda Gelderland Sport! 2020-2023 vastgesteld

Provinciale Staten bespreekt beleidsagenda Gelderland Sport! 2020-2023

Read more about Provinciale Staten bespreekt beleidsagenda Gelderland Sport! 2020-2023

Hybride leren: mbo-studenten geven gymles aan basisschoolleerlingen op de voetbalclub

Read more about Hybride leren: mbo-studenten geven gymles aan basisschoolleerlingen op de voetbalclub

Lotgenotenplatform Sporters Helpen Sporters van start

Read more about Lotgenotenplatform Sporters Helpen Sporters van start

Sport- en beweegakkoord Lochem ondertekend

Read more about Sport- en beweegakkoord Lochem ondertekend

Samen aan de slag met Gelders Sportakkoord 2.0

Read more about Samen aan de slag met Gelders Sportakkoord 2.0
Resultaat

Uniek sport- en spelveldje in Appeltern na burgerinitiatief

Read more about Uniek sport- en spelveldje in Appeltern na burgerinitiatief

Informatie en inspiratie in Lochem

Read more about Informatie en inspiratie in Lochem
Resultaat

Aandacht voor gedrag bij opleiding topsporters

Read more about Aandacht voor gedrag bij opleiding topsporters