Positieve sportcultuur

In Gelderland kun je overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos sporten. Sporten en bewegen is leuk, eerlijk en veilig. Plezier in sport is de basis voor een leven lang sporten. We stimuleren een positieve begeleiding van jeugd en een open sportklimaat waarin iedereen welkom is en zich veilig voelt. De kernwaarden van een positieve sportcultuur leggen we vast in een Gelderse gedragscode die alle partners onderschrijven.

De provincie Gelderland en haar organisatiepartners Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen kijken met veel genoegen terug op de start van de Giro. De doelstellingen zijn gehaald en veel positieve effecten zijn gecreëerd. In een samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en inwoners hebben we niet alleen een roze feest gevierd, maar ook voor de lange termijn mooie zaken gerealiseerd. Trots, verbondenheid en inspiratie zijn gecreëerd en gebleven dankzij dit prachtige evenement.
Jan Markink, gedeputeerde sport van de provincie Gelderland, over de start van de wielerronde Giro ‘d Italia in 2016


Sport ook na 15 maart de verbindende factor?

Read more about Sport ook na 15 maart de verbindende factor?

Meer lol in de training met clubkadercoaching

Read more about Meer lol in de training met clubkadercoaching

Veel inspiratie bij themabijeenkomst Positieve sportcultuur

Read more about Veel inspiratie bij themabijeenkomst Positieve sportcultuur

Gelders Sportakkoord 2.0 gelanceerd

Read more about Gelders Sportakkoord 2.0 gelanceerd

Tips voor Gelderse sportverenigingen bij bijeenkomst Veilig Sportklimaat

Read more about Tips voor Gelderse sportverenigingen bij bijeenkomst Veilig Sportklimaat

Beleidsagenda Gelderland Sport! 2020-2023 vastgesteld

Read more about Beleidsagenda Gelderland Sport! 2020-2023 vastgesteld

Provinciale Staten bespreekt beleidsagenda Gelderland Sport! 2020-2023

Read more about Provinciale Staten bespreekt beleidsagenda Gelderland Sport! 2020-2023

Hybride leren: mbo-studenten geven gymles aan basisschoolleerlingen op de voetbalclub

Read more about Hybride leren: mbo-studenten geven gymles aan basisschoolleerlingen op de voetbalclub