Sport ook na 15 maart de verbindende factor?

Woensdag 15 maart gaat Nederland stemmen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen en dus ook de inwoners van Gelderland. Om de Gelderse politiek in campagnetijd mee te nemen in het belang van sport en bewegen, organiseerden wij woensdag 8 maart op Sportcentrum Papendal het Gelders Sportdebat. De prioriteit werd eensgezind erkend, maar gaat zich dat straks na de verkiezingen ook vertalen in de praktijk?

 

Battles in de boksring
Om dit signaal af te geven was het goed om te zien dat rond de boksring een groot aantal partners van het Gelders Sportakkoord en overige betrokkenen in de sport aanwezig was. Onder aanvoering van journaliste / voormalig wielrenster Marijn de Vries en cabaretier Bert Eeftink werden vijf thema’s belicht. Per thema werden twee of drie vertegenwoordigers van de politieke partijen aan een stelling gekoppeld. Na elke ‘battle’ werd aan de hand van applaus vanuit de zaal een winnaar bepaald.

Voorafgaand aan de battles werden de stellingen ingeleid door een expert op het betreffende thema. Onder meer Hans Zwerver (sportarts ziekenhuis Gelderse Vallei), Peter de Pater (wethouder gemeente Ede), Jochem Schellens (directeur Sportcentrum Papendal), skeletonster Kimberley Bos en Joris Maier (coördinator buurtsportcoaches gemeente Buren & intermediair Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland) kwamen aan het woord.

Na de vijf rondes kregen de politieke vertegenwoordigers nog 30 seconden voor een slotbetoog. Uit de woorden bleek dat sport en bewegen bij alle partijen vanzelfsprekend is en geen thema hoeft te zijn. Enkele citaten van de partijen op een rij:


D66: ‘Sport verbindt, wij zijn de verbindende factor.’
SP: ‘Wij staan voor sport voor iedereen, iedereen moet kunnen deelnemen!’
VVD: ‘Sport goed voor bewegen en geluk. Laten we elkaar weten dat topsport en breedte sport goed samen gaat. We doen het samen!’
BBB: ‘Vitaal en gezond Gelderland. Vind het vooral belangrijk dat iedereen kan sporten en het voor iedereen bereikbaar is.’
CDA: ‘Samen is belangrijk. Leefbaar Gelderland. Ontmoet elkaar tijdens het sporten of een cultureel evenement.’
VOLT: ‘Sporten verbindt. Laten we ervoor zorgen dat iedereen kan sporten.’


Samen in beweging blijven
De verbindende factor was duidelijk aanwezig. Het is echter de vraag in hoeverre dit zich gaat vertalen naar een inhoudelijk goed beleid op het thema sport en bewegen. Het Gelders Sportdebat was niet alleen voor de politieke partijen een bron van informatie en inspiratie. Partners uit het Gelders Sportakkoord en andere betrokken organisaties hebben een belangrijk signaal afgegeven. Samen moeten we ons inzetten om sport en bewegen op de politieke agenda te houden. Door te laten zien wat we daadwerkelijk doen en welk verschil sport en bewegen kan maken voor een gezonde toekomst.

Namens het Gelders Sportakkoord willen we alle politieke vertegenwoordigers, aanwezigen en gastheer Papendal bedanken voor hun aanwezigheid. Samen blijven we in beweging voor een vitaal Gelderland!

  

Geef een reactie

Uw reactie is in goede orde ontvangen, na goedkeuring zal deze toegelaten worden op de website.