Met sport halen we het
beste uit Gelderland!

Sporten en bewegen is belangrijk voor iedereen in Gelderland, het zit in ons DNA. Sport draagt op verschillende manieren bij aan de maatschappij. Het levert vitale bewoners, vaardig sportende kinderen, uitblinkende Gelderse topsporters, sociale betrokkenheid en verbinding, innovatie en een economisch krachtig Gelderland op. Dat lukt alleen als we samenwerken. Het Gelders Sportakkoord vormt de basis voor het provinciaal sportbeleid.

Het akkoord in het kort!

Het akkoord in het kort

Begin 2020 is het Gelders Sportakkoord 2.0 gelanceerd, voor en door partners. Een stevig uitgangspunt om in de komende jaren het Gelders Sportklimaat te versterken. In het Gelders Sportakkoord ligt de focus op zes thema’s, die aansluiten aan bij de pijlers van het Nationaal Sportakkoord. Hieronder staat per thema een toelichting. De samenwerking in het Gelders Sportakkoord is al in januari 2017 gestart. Er zijn dus al de nodige resultaten geboekt. Een aantal daarvan zijn onderaan de pagina te vinden. Lees hier meer over de achtergrond van het Gelders Sportakkoord 2.0.

 

Inclusief sporten

Iedereen in Gelderland kan een leven lang plezier beleven aan sport en bewegen. Ongeacht leeftijd, lichamelijke of geestelijke conditie, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie. Informatie over sportmogelijkheden is eenvoudig te vinden en sportverenigingen stellen zich open voor aangepast sporten. Sportlocaties en evenementen zijn toegankelijk, ook voor toeschouwers.

Bekijk alles over inclusief sporten

Duurzame sportomgeving

Sportvelden, zwembaden, sporthallen en clubhuizen moeten functioneel en duurzaam zijn en zo efficiënt mogelijk worden ingezet, zodat zoveel mogelijk mensen er gebruik van kunnen maken. Ook de buitenruimte, zoals stadsparken, trapveldjes, pleinen en bossen, moet uitdagen om te sporten en bewegen. Daarom is het belangrijk dat de ontwikkeling en uitvoering van een beweegvriendelijke inrichting van de buitenruimte een vanzelfsprekend onderdeel wordt van stedelijke en landelijke gebiedsontwikkelingstrajecten. Ook het aanbieden van recreatieve routes voor bijvoorbeeld hardlopen, wandelen, mountainbiken, fietsen en paardrijden is van belang. Zo is de sportomgeving toekomstbestendig en levert het een bijdrage aan de Gelderse (vrijetijds-)economie, de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid.

Bekijk alles over duurzame sportomgeving

Vitale sportaanbieders

Steeds meer soorten sportaanbieders zorgen voor keuze in het sport- en beweegaanbod. Alle aanbieders, van traditionele vereniging tot trendy sportschool, moeten voorbereid zijn op de toekomst. Zo hebben zij te maken met trends als digitalisering, vergrijzing en individualisering. Samenwerking in een open club of op een vitaal sportpark, tussen sportaanbieders onderling en met maatschappelijke organisaties, is een mogelijkheid om hier goed op in te spelen. Door ontwikkelingen te volgen blijven aanbieders gezond en kunnen zij zoveel mogelijk mensen met plezier laten sporten en bewegen.

Bekijk alles over vitale sportaanbieders

Positieve sportcultuur

Plezier in sport is de basis voor een leven lang sporten. Winnen en verliezen horen bij sport en kunnen spanningen geven. Aanbieders van sport en bewegen streven naar een veilig sportklimaat en een positieve sportcultuur.

Van jongs af aan bewegen

Een leven lang sporten en bewegen begint bij de jeugd. Zoveel mogelijk kinderen moeten aan de beweegrichtlijn van VWS voldoen. Omdat het gezond én leuk is. En hoe jonger je start, hoe meer profijt je hebt. Daarom inspireren we kinderen vanaf heel jonge leeftijd.

Lees alles over jong bewegen

Topsport en talentontwikkeling

Het meeleven met Nederlandse sporters en het ervaren van topsportevenementen verbindt mensen. En het inspireert om zelf te gaan sporten. Talentontwikkeling helpt hierbij, want talenten zijn de schakel tussen breedtesport en topsport.

In Gelderland krijgen talentvolle jongeren de kans om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen, volgens het Gelders model voor talentontwikkeling.

Evenementen

Evenementen vergroten de recreatieve waarde van Gelderland en trekken extra bezoekers. Zo verbinden ze ook sport en ondernemers. Side-events bieden extra beleving en bereiken meer doelgroepen. Evenementen hebben daardoor een economische, sportieve en maatschappelijke impact. Partijen zetten zich actief in om meer evenementen te organiseren, en grote nationale en internationale evenementen naar Gelderland te halen.

Bekijk evenementen

Sporten

In het Gelders Sportakkoord hebben acht sportbonden het voortouw genomen om de thema’s van het sportakkoord in hun sport te realiseren. Dat zijn atletiek, wandelen, paardensport, volleybal, judo, tennis, wielersport en inline-skaten. Maar ook in andere sporten gebeurt veel. Zo zijn er open voetbalclubs, inclusieve zwembaden en duurzame sportaccommodaties. Kijk per sport wat er allemaal gebeurt!

 • In het Gelders Sportakkoord hebben acht sportbonden het voortouw genomen om de thema’s van het sportakkoord in hun sport te realiseren. Dat zijn atletiek, wandelen, paardensport, volleybal, judo, tennis, wielersport en inline-skaten. Maar ook in andere sporten gebeurt veel. Zo zijn er open voetbalclubs, inclusieve zwembaden en duurzame sportaccommodaties. Kijk per sport wat er allemaal gebeurt!

 • Tennis

  Lees meer

 • Voetbal

  Lees meer

 • Wandelen

  Lees meer

 • Atletiek

  Lees meer

 • Paardensport

  Lees meer

 • Volleybal

  Lees meer

 • Judo

  Lees meer

 • Wielersport

  Lees meer

 • Inline-skaten

  Lees meer

Lokale sportakkoorden

Iedereen moet kunnen sporten en bewegen. Daarom is er een Nationaal Sportakkoord gesloten. De ambities daaruit kunnen in elke gemeente op een andere manier gerealiseerd worden. Lokale partijen spreken af wat ze in hun gemeente gaan doen in een lokaal sportakkoord. Daarmee krijgt het sportklimaat in de gemeente een impuls, komen er inspirerende nieuwe samenwerkingen en weet iedereen waar op gerekend mag worden. Veel gemeenten in Gelderland werken aan zo’n lokaal sportakkoord, of hebben het recent afgesloten.

De afspraken en resultaten uit het Gelders Sportakkoord en de informatie op deze website helpen hierbij. Ieder lokaal akkoord is anders, per gemeente verschilt welke thema’s de deelnemers het belangrijkste vinden en wat de concrete acties worden. Via de knop kun je vinden welke gemeenten een lokaal sportakkoord hebben of willen, en wat de status en inhoud is.

Resultaten

Resultaat

Special Olympics 2018 groot succes

Read more about Special Olympics 2018 groot succes
Resultaat

Geslaagd themajaar aangepast sporten

Read more about Geslaagd themajaar aangepast sporten
Resultaat

Gelderse Betaald Voetbalorganisaties maken zich sterk voor gezondere voeding in sportkantines

Read more about Gelderse Betaald Voetbalorganisaties maken zich sterk voor gezondere voeding in sportkantines