Met sport halen we het
beste uit Gelderland!

Sporten en bewegen is belangrijk voor iedereen in Gelderland, het zit in ons DNA. Sport draagt op verschillende manieren bij aan de maatschappij. Het levert vitale bewoners, vaardig sportende kinderen, uitblinkende Gelderse topsporters, sociale betrokkenheid en verbinding, innovatie en een economisch krachtig Gelderland op. Dat lukt alleen als we samenwerken. Het Gelders Sportakkoord is een van de pijlers van het provinciaal sportbeleid.

Bekijk het Gelders Sportakkoord 2.0 – versie juli 2022
Het akkoord in het kort!

Het akkoord in het kort

Op 1 maart 2021 is het Gelders Sportakkoord 2.0 gelanceerd, voor en door partners. Een stevig uitgangspunt om in de komende jaren het Gelders Sportklimaat te versterken. In het Gelders Sportakkoord ligt de focus op zes thema’s, die aansluiten aan bij de pijlers van het Nationaal Sportakkoord. Hieronder staat per thema een toelichting. De samenwerking in het Gelders Sportakkoord is al in januari 2017 gestart. Er zijn dus al de nodige resultaten geboekt. Een aantal daarvan is onderaan de pagina te vinden. Lees hier meer over de achtergrond van het Gelders Sportakkoord 2.0.

Veelgestelde vragen over het Gelders Sportakkoord 2.0

 

 

 

Kijk hier de lancering terug

Inclusief sporten

Iedereen moet met plezier kunnen sporten en bewegen zonder drempels te ervaren, ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, geletterdheid, seksuele geaardheid, sociale omgeving, financiële status, genderidentiteit, lichamelijke of geestelijke gezondheid. Binnen het thema inclusief sporten zetten we ons in om eventuele drempels op ieder gebied weg te nemen.

Bekijk alles over inclusief sporten

Duurzame sportinfrastructuur

Om met zijn allen een leven lang te kunnen sporten en bewegen, is een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur nodig. Daaronder verstaan we een uitdagende, gevarieerde en veilige buitenomgeving, en goede, duurzame sportaccommodaties die optimaal benut worden. Daarbij is er een inspirerend, breed programma om deze infrastructuur te benutten.

Bekijk alles over duurzame sportinfrastructuur

Vitale sport- en beweegaanbieders

Om het sportlandschap toekomstbestendig te maken helpen we sport- en beweegaanbieders bij gezamenlijke uitdagingen. We stimuleren kennisdeling en bieden scholing voor de professionalisering van vrijwilligers, bestuur en kader. We verbinden partijen zodat ze gebruik kunnen maken van elkaars kennis, vrijwilligers, middelen en faciliteiten. Sport- en beweegaanbieders staan midden in de maatschappij en weten hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan maatschappelijke thema’s als sociale cohesie, inclusie en vitaliteit.

Bekijk alles over vitale sport- en beweegaanbieders

Positieve sportcultuur

In Gelderland kun je overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos sporten. Sporten en bewegen is leuk, eerlijk en veilig. Plezier in sport is de basis voor een leven lang sporten. We stimuleren een positieve begeleiding van jeugd en een open sportklimaat waarin iedereen welkom is en zich veilig voelt. De kernwaarden van een positieve sportcultuur leggen we vast in een Gelderse gedragscode die alle partners onderschrijven.

Een leven lang bewegen

Sport en bewegen zijn belangrijk voor een goede motorische ontwikkeling en fysieke en mentale gesteldheid van inwoners. Hoe eerder je begint, en hoe langer je doorgaat, hoe meer profijt je ervan hebt. Daarom komen kinderen in Gelderland al vanaf heel jonge leeftijd in aanraking met bewegen en is er inspirerend aanbod voor alle leeftijdsgroepen. We richten ons daarbij ook op het bedrijfsleven, vitale werknemers hebben ook een voorbeeldfunctie in hun omgeving. We leren kinderen goed bewegen in Gelderland. We laten zien dat bewegen een belangrijk onderdeel van leefstijl is en dat het verbonden is met andere thema’s zoals goede voeding en verantwoord alcoholgebruik. Sport- en beweegaanbieders in Gelderland dragen dit actief uit. Preventie en positieve gezondheid zijn nadrukkelijk onderdeel van deze ambitie.

Lees alles over een leven lang bewegen

Topsport inspireert

Het meeleven met Nederlandse sporters en het ervaren van topsportevenementen in Nederland verbindt mensen. En het inspireert om zelf te gaan sporten. Talentontwikkeling helpt hierbij, want talenten zijn de schakel tussen breedtesport en topsport.

We zorgen voor een optimale ontwikkelomgeving voor het sport- en beweegtalent voor alle kinderen in Gelderland. En we organiseren zoveel mogelijk topsportevenementen (jeugd en senioren) waar talenten zich kunnen ontwikkelen en inwoners kunnen inspireren.

Evenementen

Evenementen vergroten de recreatieve waarde van Gelderland en trekken extra bezoekers. Zo verbinden ze ook sport en ondernemers. Side-events bieden extra beleving en bereiken meer doelgroepen. Evenementen hebben daardoor een economische, sportieve en maatschappelijke impact. Partijen zetten zich actief in om meer evenementen te organiseren, en grote nationale en internationale evenementen naar Gelderland te halen.

Bekijk evenementen

Lokale sportakkoorden

Iedereen moet kunnen sporten en bewegen. Daarom is er een Nationaal Sportakkoord gesloten. De ambities daaruit kunnen in elke gemeente op een andere manier gerealiseerd worden. Lokale partijen spreken af wat ze in hun gemeente gaan doen in een lokaal sportakkoord. Daarmee krijgt het sportklimaat in de gemeente een impuls, komen er inspirerende nieuwe samenwerkingen en weet iedereen waar op gerekend mag worden. De meeste gemeenten in Gelderland hebben inmiddels een lokaal sportakkoord afgesloten.

De afspraken en resultaten uit het Gelders Sportakkoord en de informatie op deze website helpen hierbij. Ieder lokaal akkoord is anders, per gemeente verschilt welke thema’s de deelnemers het belangrijkste vinden en wat de concrete acties worden. Via de knop kun je vinden welke gemeenten een lokaal sportakkoord hebben of willen, en wat de status en inhoud is.

Resultaten

Resultaat

Special Olympics 2018 groot succes

Read more about Special Olympics 2018 groot succes
Resultaat

Geslaagd themajaar aangepast sporten

Read more about Geslaagd themajaar aangepast sporten
Resultaat

Gelderse Betaald Voetbalorganisaties maken zich sterk voor gezondere voeding in sportkantines

Read more about Gelderse Betaald Voetbalorganisaties maken zich sterk voor gezondere voeding in sportkantines