Gelders Sportakkoord 2.0 gelanceerd

Met een online talkshow is op 1 maart het Gelders Sportakkoord 2.0 gelanceerd. Meer dan 130 organisaties in Gelderland trekken samen op om te zorgen dat iedereen die dat wil kan sporten en bewegen in Gelderland. Van zorginstelling tot onderwijs, van sportvereniging tot bedrijf. Enkele van de doelen: twintig nieuwe (snel)fietsroutes, ondermijning in de sport tegengaan, een Gelderse gedragscode en in 2023 in alle gemeenten een concreet plan om mensen met een beperking te laten sporten. In het vernieuwde Sportakkoord is verbinding gelegd met het Nationale Sportakkoord en lokale sportakkoorden en zijn ambities aangescherpt op basis van de actualiteit, onder andere de coronapandemie.

In 2017 was Gelderland de eerste provincie met een ambitieus Sportakkoord. Jan Markink, gedeputeerde sport, was een van de grondleggers. “Het mooie van dit akkoord vind ik dat veel verschillende organisaties een thema of project uit het Sportakkoord gaan trekken. Toen we in 2017 begonnen met het Gelders Sportakkoord waren het onze provinciale ambities waar we partners bij zochten. Dat is nu echt anders. We werken nu samen aan onze gezamenlijke doelen voor een beter sportklimaat in Gelderland.”


Zes thema’s

Het Gelders Sportakkoord 2.0 sluit aan bij de thema’s in het Nationaal Sportakkoord: Inclusief sporten, Duurzame sportomgeving, Vitale sport- en beweegaanbieders, Positieve sportcultuur, Een leven lang bewegen en Topsport inspireert. Elk thema heeft een aantal aanvoerders. Nico Teunissen van De Onderwijsspecialisten is een van de aanvoerders op het thema inclusief sporten. “Samen met andere partners die dit onderwerp van belang vinden, bepalen de aanvoerders de prioriteiten per jaar. Het sportakkoord loopt immers tot en met 2023 en niet alles kan tegelijk gerealiseerd worden. We enthousiasmeren partners om mee te doen aan de concrete acties, samen kunnen we meer dan alleen!”

Verbinden
In het Sportakkoord staan verschillende brede acties. Zo wordt binnen het thema Vitale sport- en beweegaanbieders gewerkt aan het verder ontwikkelen van het Netwerk Verenigingsadviseurs GLD. Aanvoerder Laura Metiary (KNVB): “Dit netwerk is juist nu belangrijk, omdat verenigingen een gedeelde zorg hebben over werving en behoud van leden en vrijwilligers. Binnen dit netwerk stimuleren we kennisdeling en wisselen we ervaringen uit over advies en ondersteuning.” Ook gaat het in het Sportakkoord om het leggen van verbindingen tussen groepen inwoners en tussen organisaties. Het initiatief Fit Veur Altied is daar een mooi voorbeeld van. Hier werken scholen, sportorganisaties en bedrijfsleven samen aan het stimuleren van een gezonde leefstijl voor iedereen.

 

Inspirerende evenementen
Tegelijkertijd zorgt het Gelders Sportakkoord 2.0 ook voor concrete sport- en beweegmomenten waar iedere Gelderlander aan mee kan doen. Zo vertelde mountainbiker Jeroen van Eck over de Gelderse Road Show. “Zodra het weer kan gaan we in tien gemeenten een spectaculaire Roadshow vol fietsactiviteiten doen op basisscholen. Plezier staat voorop, maar ongemerkt werken de kinderen zo ook aan het verbeteren van hun fietsvaardigheid- en veiligheid.” En een van de eerste grote evenementen is het WK BMX in augustus. Jochem Schellens (Papendal): “Mede dankzij het sportakkoord zie je dat veel verschillende partijen met elkaar gaan samenwerken en mooie evenementen neerzetten. In oktober hebben we met het NK laten zien dat het kan, ook met 1,5 meter afstand!”

Gelderland sport
Er zijn in Gelderland ruim 3200 sportverenigingen actief op ruim 2 miljoen inwoners. 53% van die inwoners sport, 26% is lid van een sportvereniging. Er zijn rond de 3000 sportlocaties. Er ligt 5000 kilometer fietspad en 500 kilometer ruiterpad.

Meekijken
Het Gelders Sportakkoord 2.0 is voor iedereen te lezen en downloaden. Iedereen die mee wil werken aan het Gelders Sportakkoord 2.0 of ideeën heeft, kan contact opnemen via info@gelderssportakkoord.nl.

Kijk hier de lancering terug!