Positieve sportcultuur

In Gelderland kun je overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos sporten. Sporten en bewegen is leuk, eerlijk en veilig. Plezier in sport is de basis voor een leven lang sporten. We stimuleren een positieve begeleiding van jeugd en een open sportklimaat waarin iedereen welkom is en zich veilig voelt. De kernwaarden van een positieve sportcultuur leggen we vast in een Gelderse gedragscode die alle partners onderschrijven.

De provincie Gelderland en haar organisatiepartners Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen kijken met veel genoegen terug op de start van de Giro. De doelstellingen zijn gehaald en veel positieve effecten zijn gecreëerd. In een samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en inwoners hebben we niet alleen een roze feest gevierd, maar ook voor de lange termijn mooie zaken gerealiseerd. Trots, verbondenheid en inspiratie zijn gecreëerd en gebleven dankzij dit prachtige evenement.
Jan Markink, gedeputeerde sport van de provincie Gelderland, over de start van de wielerronde Giro ‘d Italia in 2016


Lotgenotenplatform Sporters Helpen Sporters van start

Read more about Lotgenotenplatform Sporters Helpen Sporters van start

Sport- en beweegakkoord Lochem ondertekend

Read more about Sport- en beweegakkoord Lochem ondertekend

Samen aan de slag met Gelders Sportakkoord 2.0

Read more about Samen aan de slag met Gelders Sportakkoord 2.0
Resultaat

Uniek sport- en spelveldje in Appeltern na burgerinitiatief

Read more about Uniek sport- en spelveldje in Appeltern na burgerinitiatief

Informatie en inspiratie in Lochem

Read more about Informatie en inspiratie in Lochem
Resultaat

Aandacht voor gedrag bij opleiding topsporters

Read more about Aandacht voor gedrag bij opleiding topsporters
Resultaat

Zwemvereniging NDD waarborgt veiligheid met Code Blauw

Read more about Zwemvereniging NDD waarborgt veiligheid met Code Blauw

Alle kinderen kunnen sporten met Jeugdfonds Sport & Cultuur

Read more about Alle kinderen kunnen sporten met Jeugdfonds Sport & Cultuur

Actieplan voor stimuleren sportplezier

Read more about Actieplan voor stimuleren sportplezier

Renkum op weg naar een lokaal sportakkoord

Read more about Renkum op weg naar een lokaal sportakkoord