Hybride leren: mbo-studenten geven gymles aan basisschoolleerlingen op de voetbalclub

Elke donderdag komen 30 studenten en een docent van het Astrum College naar het clubhuis van voetbalvereniging DVV in Duiven. “Voor het vak ‘les en leidinggeven’ werk ik daar in de ochtend met de eerstejaars aan het voorbereiden van de lessen,” vertelt docent Kay van Harskamp. “In de middag geven ze gymles aan 180 leerlingen uit groepen 4-8 van IKC Kameleon en brengen ze het geleerde in de praktijk.” Bij mooi weer gebruiken ze het veld, in de winter gymmen de kinderen in sporthal Triominos. De voetbalclub en twee scholen trekken zo zij aan zij op in deze hybride leeromgeving.

Win-win-win-situatie
Dit is het tweede jaar dat de organisaties op deze manier samenwerken, hoewel de activiteiten nu vanwege de coronamaatregelen even stilliggen. “Het is heel mooi dat ze samen zorgen voor een goed aanbod voor de kinderen,” zegt wethouder sport Johannes Goossen van de gemeente Duiven. “De studenten krijgen les in een andere omgeving, dus het is heel praktisch onderwijs. De kinderen van de school krijgen meer mogelijkheden om te bewegen en de voetbalclub kan het clubhuis optimaler benutten. Met dit verdienmodel voldoet dit aanbod aan de voorwaarden voor het stimuleringsbeleid van de gemeente Duiven. Het betekent meer samenwerking tussen de organisaties, een win-win-win-situatie dus.”

Gymles op niveau
Docent Kay vindt het grote voordeel van deze manier van lesgeven dat studenten al direct met de doelgroep basisschoolleerlingen ervaring opdoen. “Eerder gaven studenten hun proeflessen aan een ander groepje studenten. Dat is niet vergelijkbaar met het leerproces dat ze doormaken als ze echt voor een groep drukke kinderen staan. Met 180 leerlingen op het veld of in de zaal kan het behoorlijk onrustig zijn. Gaandeweg leren de studenten handigheidjes om rust te creëren. Zoals kinderen laten zitten als ze iets vertellen en zelf voor een rustige achtergrond zitten, zodat ze niet worden afgeleid. Het is mooi om te zien dat het ze lukt om de leerlingen echt gymles op niveau te geven.”

Maatschappelijke betrokkenheid voorop
Voetbalvereniging DVV is graag gastheer voor de scholen. “Het is geweldig om de leerlingen al van verre te horen aankomen,” lacht Frank Dellemann, sinds 2017 voorzitter van DVV. “Wij zijn een open vereniging en hebben maatschappelijke betrokkenheid in onze missie verankerd. Zo zijn we gastheer voor sportdagen en zijn we medeorganisator van walking football voor senioren. Met het ontvangen van deze scholen zorgen wij ervoor dat onze club in de daluren nog meer wordt benut. Natuurlijk is het ook fijn dat we een vergoeding krijgen en dat er vanuit het stimuleringsbeleid van de gemeente Duiven subsidie komt. Een extra voordeel van de aanloop van alle kinderen en jongeren is dat we hopen dat ze geïnteresseerd raken in voetbal en er misschien wel leden bij komen.”

Allemaal lekker in beweging
De betrokken partijen raden andere sportclubs en scholen een dergelijke samenwerking aan. “Ook andere mbo- of hbo-opleidingen kunnen ervan profiteren dat hun studenten in de praktijk met de doelgroep aan de slag gaan,” zegt Kay. “Je ziet als docent dan op het sportveld hoe een student zich ontwikkelt. Een voordeel is natuurlijk ook dat de basisschoolleerlingen gymles van kwaliteit krijgen en allemaal lekker in beweging zijn.” Leerkracht Maarten Weenk van IKC Kameleon bevestigt dat. “Deze samenwerking zorgt voor werkdrukverlaging voor de leraren en biedt bewegingsruimte voor de kinderen. Het levert veel plezier op bij de kinderen. Als de mogelijkheid er is, raad ik dit scholen aan!” Met het oog op ontwikkelingen in het onderwijs denkt docent Kay dat deze manier van samenwerken de toekomst heeft. “De oplopende lerarentekorten zijn voor een deel op te vangen met zulke hybride leeromgevingen.”

Bekijk ook de vlog van een van de studenten van het Astrum College