Informatie en inspiratie in Lochem

Dat sport en bewegen een belangrijk thema is in de gemeente Lochem werd duidelijk tijdens het sportcafé in zwem- en sportcentrum de Beemd in Lochem op 18 september. Meer dan 30 organisaties waren aanwezig tijdens deze bijeenkomst waar input werd verzameld vooreen lokaal sportakkoord in de gemeente Lochem. In dit sportakkoord maken lokale partijen als gelijkwaardige partners afspraken over de sportieve ambities binnen de gemeente Lochem.