Provinciale Staten bespreekt beleidsagenda Gelderland Sport! 2020-2023

In september 2020 staat bij de Provinciale Staten de bespreking van de beleidsagenda Gelderland Sport! 2020-2023 op de agenda. Het voorstel voor de beleidsagenda is door Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland samen met verschillende partijen uit het veld gemaakt op basis van het coalitieakkoord ‘Samen voor Gelderland’. Provinciale Staten bespreekt de beleidsagenda in drie stappen. Op 2 september is er een beeldvormende sessie en op 9 september vindt de oordeelsvorming plaats. Op 23 september neemt Provinciale Staten een besluit over de beleidsagenda. Deze sessies zijn online te volgen op de betreffende data.

Dé sportprovincie van Nederland blijven
In de nieuwe beleidsagenda geeft de provincie Gelderland aan dat ze er samen met vele partners voor wil zorgen dat Gelderland dé sportprovincie van Nederland is én blijft. De Gelderse Sport Federatie en Topsport Gelderland zijn daarbij belangrijke partners. En de provincie werkt via het Gelders Sportakkoord samen met tal van organisaties die verbonden zijn met de sport in Gelderland. Dit staat er in de agenda: “Met Gelderland Sport! 2020-2023 willen we mensen verbinden en inspireren en bijdragen aan de economie, duurzaamheid, gezondheid, talentontwikkeling en leefbaarheid. We willen Gelderland nationaal en internationaal op de kaart zetten als dynamische provincie met een uitstekende sportinfrastructuur, aansprekende sportevenementen, een aantrekkelijk vestigingsklimaat en als vitale regio voor bedrijven, inwoners en bezoekers.