Provincie Gelderland

 

 

 

Provincie Gelderland is ondertekenaar van het Manifest Onbeperkt Sporten

Provinciale Staten bespreekt beleidsagenda Gelderland Sport! 2020-2023

Read more about Provinciale Staten bespreekt beleidsagenda Gelderland Sport! 2020-2023

Succesfactoren voor het inrichten van een sportvriendelijke omgeving

Read more about Succesfactoren voor het inrichten van een sportvriendelijke omgeving

Nieuwe subsidie voor een pumptrack in jouw gemeente

Read more about Nieuwe subsidie voor een pumptrack in jouw gemeente

Nieuwe rubriek: Hoe gaat het met?

Read more about Nieuwe rubriek: Hoe gaat het met?

Eerste bijeenkomst klankbordgroep Gelders Sportakkoord

Read more about Eerste bijeenkomst klankbordgroep Gelders Sportakkoord

Duurzame sportomgeving: Gelders samenwerken, lokaal uitvoeren

Read more about Duurzame sportomgeving: Gelders samenwerken, lokaal uitvoeren

Regionale kennisdeling door buurtsportcoaches speerpunt Gelders Sportakkoord 2.0

Read more about Regionale kennisdeling door buurtsportcoaches speerpunt Gelders Sportakkoord 2.0
Resultaat

Nieuwe thema’s bij extra bijeenkomst Gelders Sportakkoord 2.0

Read more about Nieuwe thema’s bij extra bijeenkomst Gelders Sportakkoord 2.0

Manifest onbeperkt sporten gelanceerd tijdens themabijeenkomst inclusief sporten

Read more about Manifest onbeperkt sporten gelanceerd tijdens themabijeenkomst inclusief sporten

Verduurzamen Gelderse sport als bijdrage aan nationale Klimaatakkoord

Read more about Verduurzamen Gelderse sport als bijdrage aan nationale Klimaatakkoord