Provincie Gelderland

Gelderland Sport! Provincie Gelderland –  dé sportprovincie.

Samen met andere overheden, sportbonden en vele andere sport- en maatschappelijke organisaties versterken we het Gelders sportklimaat en gebruiken we de kracht van sport om de economische en maatschappelijke doelen voor onze provincie te realiseren.

We dragen eraan bij dat sport toegankelijk is, zeker ook voor minder valide sporters en sporters met een verstandelijke beperking. We gaan armoede en tweedeling in de sport tegen en ondersteunen innovaties, bijvoorbeeld op het gebied van voeding. Daarnaast zetten we in op vrijwilligers en sportclubs die zich sterk maken voor het verduurzamen van hun accommodaties. We investeren in talentontwikkeling en leveren een bijdrage aan de sociale cohesie en het versterken van de economie, door sportevenementen mede mogelijk te maken. Hierbij zoeken we ook nadrukkelijk de verbinding met de breedtesport en aangepast sporten

Sport haalt het beste en mooiste uit Gelderland. Hoe we dat doen? Kijk op www.gelderland.nl/sport

Contactpersoon: Ery Tijink

Wij doen mee aan het Gelders Sportakkoord 2.0! Onze thema’s:
Inclusief sporten
Duurzame sportinfrastructuur
Vitale sport- en beweegaanbieders
Positieve sportcultuur
Een leven lang bewegen
Topsport inspireert

Rob Verhoeven en Jacques Nuijens zijn aanvoerders op het thema Duurzame sportinfrastructuur.

Netwerkfestival Gelders Sportakkoord 2023: hoe meer lawaai, hoe groter de stunt

Read more about Netwerkfestival Gelders Sportakkoord 2023: hoe meer lawaai, hoe groter de stunt

Gelderse Sportprijs uitgereikt aan Jan Markink

Read more about Gelderse Sportprijs uitgereikt aan Jan Markink

Veel nieuwe lijntjes gelegd tijdens het Netwerkfestival

Read more about Veel nieuwe lijntjes gelegd tijdens het Netwerkfestival

Stimuleringsprijs Gelders sportklimaat 2021 gaat naar de QR-FIT app!

Read more about Stimuleringsprijs Gelders sportklimaat 2021 gaat naar de QR-FIT app!

Uniek Groot Worden laat Gelders sporttalent met een beperking groeien

Read more about Uniek Groot Worden laat Gelders sporttalent met een beperking groeien

Sport van de toekomst centraal bij kennisevent EGG op Papendal

Read more about Sport van de toekomst centraal bij kennisevent EGG op Papendal

Regenboogvlag-actie voor inclusie in de sport

Read more about Regenboogvlag-actie voor inclusie in de sport

Samenwerken aan vernieuwing centraal bij netwerkfestival Gelders Sportakkoord

Read more about Samenwerken aan vernieuwing centraal bij netwerkfestival Gelders Sportakkoord

Buitenkansen: buitenruimte inspireert om te bewegen

Read more about Buitenkansen: buitenruimte inspireert om te bewegen

Geef je mening over bewegen in Gelderland

Read more about Geef je mening over bewegen in Gelderland