Provincie Gelderland

Gelderland Sport! Provincie Gelderland –  dé sportprovincie.

Samen met andere overheden, sportbonden en vele andere sport- en maatschappelijke organisaties versterken we het Gelders sportklimaat en gebruiken we de kracht van sport om de economische en maatschappelijke doelen voor onze provincie te realiseren.

We dragen eraan bij dat sport toegankelijk is, zeker ook voor minder valide sporters en sporters met een verstandelijke beperking. We gaan armoede en tweedeling in de sport tegen en ondersteunen innovaties, bijvoorbeeld op het gebied van voeding. Daarnaast zetten we in op vrijwilligers en sportclubs die zich sterk maken voor het verduurzamen van hun accommodaties. We investeren in talentontwikkeling en leveren een bijdrage aan de sociale cohesie en het versterken van de economie, door sportevenementen mede mogelijk te maken. Hierbij zoeken we ook nadrukkelijk de verbinding met de breedtesport en aangepast sporten

Sport haalt het beste en mooiste uit Gelderland. Hoe we dat doen? Kijk op www.gelderland.nl/sport

Contactpersoon: Ery Tijink

 

 

Wij doen mee aan het Gelders Sportakkoord 2.0! Onze thema’s:
Inclusief sporten
Duurzame sportinfrastructuur
Vitale sport- en beweegaanbieders
Positieve sportcultuur
Topsport inspireert

Rob Verhoeven en Jacques Nuijens zijn aanvoerders op het thema Duurzame sportinfrastructuur.

Provincie Gelderland is ondertekenaar van het Manifest Onbeperkt Sporten

Sportief Groot Worden voor sport- en beweegtalent

Read more about Sportief Groot Worden voor sport- en beweegtalent

Gelderse roadshow rondom fietsplezier en fietsvaardigheid

Read more about Gelderse roadshow rondom fietsplezier en fietsvaardigheid

Campagne ‘Onze vrijwilligers zijn goud waard’

Read more about Campagne ‘Onze vrijwilligers zijn goud waard’

Tips voor Gelderse sportverenigingen bij bijeenkomst Veilig Sportklimaat

Read more about Tips voor Gelderse sportverenigingen bij bijeenkomst Veilig Sportklimaat

Shortlist Stimuleringsprijs Gelders sportklimaat bekend

Read more about Shortlist Stimuleringsprijs Gelders sportklimaat bekend
Resultaat

Evenementen in coronatijd, leren van BMX op Papendal

Read more about Evenementen in coronatijd, leren van BMX op Papendal

Meer dan zestig plannen voor de Stimuleringsprijs!

Read more about Meer dan zestig plannen voor de Stimuleringsprijs!

Eerste plannen Stimuleringsprijs binnen, inzenden kan tot 31 oktober

Read more about Eerste plannen Stimuleringsprijs binnen, inzenden kan tot 31 oktober