Provincie Gelderland

Gelderland Sport! Provincie Gelderland –  dé sportprovincie.

Samen met andere overheden, sportbonden en vele andere sport- en maatschappelijke organisaties versterken we het Gelders sportklimaat en gebruiken we de kracht van sport om de economische en maatschappelijke doelen voor onze provincie te realiseren.

We dragen eraan bij dat sport toegankelijk is, zeker ook voor minder valide sporters en sporters met een verstandelijke beperking. We gaan armoede en tweedeling in de sport tegen en ondersteunen innovaties, bijvoorbeeld op het gebied van voeding. Daarnaast zetten we in op vrijwilligers en sportclubs die zich sterk maken voor het verduurzamen van hun accommodaties. We investeren in talentontwikkeling en leveren een bijdrage aan de sociale cohesie en het versterken van de economie, door sportevenementen mede mogelijk te maken. Hierbij zoeken we ook nadrukkelijk de verbinding met de breedtesport en aangepast sporten

Sport haalt het beste en mooiste uit Gelderland. Hoe we dat doen? Kijk op www.gelderland.nl/sport

Contactpersoon: Ery Tijink

Wij doen mee aan het Gelders Sportakkoord 2.0! Onze thema’s:
Inclusief sporten
Duurzame sportinfrastructuur
Vitale sport- en beweegaanbieders
Positieve sportcultuur
Een leven lang bewegen
Topsport inspireert

Rob Verhoeven en Jacques Nuijens zijn aanvoerders op het thema Duurzame sportinfrastructuur.

Buitenkansen: buitenruimte inspireert om te bewegen

Read more about Buitenkansen: buitenruimte inspireert om te bewegen

Geef je mening over bewegen in Gelderland

Read more about Geef je mening over bewegen in Gelderland

Duurzame sportinfrastructuur van meerdere kanten belicht tijdens themabijeenkomst

Read more about Duurzame sportinfrastructuur van meerdere kanten belicht tijdens themabijeenkomst

Vitale sport- en beweegaanbieders concreet aan de slag

Read more about Vitale sport- en beweegaanbieders concreet aan de slag

Uniek Sporten certificaat voor sportverenigingen aan te vragen: eerste certificaat uitgereikt

Read more about Uniek Sporten certificaat voor sportverenigingen aan te vragen: eerste certificaat uitgereikt

Grote opkomst bij themabijeenkomst Inclusief sporten

Read more about Grote opkomst bij themabijeenkomst Inclusief sporten

Subsidie voor inclusie in sport via 'Gelderland loves to move'

Read more about Subsidie voor inclusie in sport via 'Gelderland loves to move'

Veel inspiratie bij themabijeenkomst Positieve sportcultuur

Read more about Veel inspiratie bij themabijeenkomst Positieve sportcultuur

Sportief Groot Worden stimuleert beweegtalent in Buren

Read more about Sportief Groot Worden stimuleert beweegtalent in Buren

Wie heeft het beste idee om inwoners van Gelderland in beweging te brengen?

Doe mee met de Stimuleringsprijs Gelders sportklimaat 2021 en maak kans op 20.000 euro om jouw plan werkelijkheid te laten worden!

Klik hier voor meer informatie!