Samen aan de slag met Gelders Sportakkoord 2.0

Meer dan zeventig organisaties, bedrijven en gemeenten kwamen vanochtend bijeen om te praten over het hernieuwen van het Gelders Sportakkoord. In 2017 ondertekenden meer dan honderd organisaties dit akkoord. Doel was om samen sport en bewegen in Gelderland te stimuleren. Nu, bijna 3 jaar later, is het tijd om het sportakkoord te vernieuwen. Op basis van behaalde resultaten en nieuwe ambities gaan de betrokken organisaties de komende maanden het Gelders Sportakkoord 2.0 uitwerken.

Ruimte voor nieuwe inzichten
Gedeputeerde sport Jan Markink: ‘We hebben de afgelopen jaren met zijn allen veel bereikt. We hebben aangepast sporten gestimuleerd, hebben sport en bewegen aan diverse beleidsterreinen gekoppeld en met onze subsidieregeling hebben we veel sportverenigingen ondersteund. Er is ook veel veranderd ten opzichte van 3 jaar geleden. Er is inmiddels een nationaal sportakkoord en verschillende regionale en lokale sportakkoorden. Deze nieuwe tijd vraagt om een inhoudelijk aangepast sportakkoord met ruimte voor nieuwe inzichten.’ De rol van de provincie verandert daarbij ook. De provincie wordt ook een van de partners en is niet langer initiatiefnemer. Het Gelders Sportakkoord 2.0 wordt een initiatief van de gezamenlijke partijen. Als advies gaf de provincie de partners mee om naast de economische en sportieve kansen ook in te zetten op de sociale kant van sport. ‘Sport verbindt. De sportvereniging is een belangrijk onderdeel van de gemeenschap in een dorp of wijk. Daarmee kunnen we de gemeenschap dus ook versterken.’ aldus Markink.

Interactieve ontbijtsessie
Vroeg in de ochtend verzamelden enthousiaste partners zich op de trainingsaccommodatie van Vitesse. Na een gezond ontbijt ging iedereen onder leiding van procesbegeleider Dees van Oosterhout op een interactieve manier aan de slag met vragen over het Gelders Sportakkoord 2.0. De rode draad is het zoeken van verbinding en het benutten van bestaande initiatieven. De ochtend leverde een lange lijst van concrete onderwerpen en ambities voor het Gelders Sportakkoord 2.0 op. Van het nog meer ontwikkelen van vitale sportparken en een toename van het aantal beweeguren op scholen, tot aan de wens om een themajaar Vitaliteit in te zetten. Ook vonden de aanwezigen dat een aantal succesvolle activiteiten uit de afgelopen jaren moeten blijven, zoals het stimuleren van inclusief sporten, topsportevenementen versterken met breedtesportactiviteiten, en inzetten op partnerships met het bedrijfsleven.

Meerdere aanvoerders
Het proces om te komen tot een hernieuwd sportakkoord wordt begeleid door de Gelderse Sport Federatie. ‘Het wordt een gezamenlijk akkoord, maar daarbinnen willen we graag dat verschillende partijen een thema op zich nemen. Dus elk team zijn eigen aanvoerder’ aldus Tjienta van Pelt van de Gelderse Sportfederatie. De komende periode gaat de Gelderse Sport Federatie een aantal themabijeenkomsten organiseren waarbij specifieke thema’s en ideeën verder worden uitgewerkt.

 

Download de opbrengsten van het ontbijt