Aanvoerders klaar voor de start!

Een groep van ruim twintig aanvoerders en GSF-coördinatoren kwam begin februari online bijeen om aan de slag te gaan met de uitvoering van het Gelders Sportakkoord 2.0. Zij zijn de kartrekkers voor de thema’s uit het Gelders Sportakkoord 2.0. En dat doen ze allemaal vanuit een eigen betrokkenheid en enthousiasme. Zo is Bas Spijkerman (Stichting NOM!) aanvoerder van het thema Een leven lang bewegen: “Vanuit mijn betrokkenheid bij de European Sport Company Games wil ik graag er aan bijdragen op vitaliteit op de werkvloer hoger op de agenda te krijgen.”

Gudo Kramer van Topsport Gelderland (thema’s Topsport inspireert en Een leven lang bewegen) ziet dat er veel enthousiasme is om partijen met elkaar te verbinden. “Nu is het tijd om nog meer zichtbaar te maken wat er gebeurt”. Dit beaamt ook Nico Teunnissen (De Onderwijsspecialisten), een van de aanvoerders van het thema Inclusief sporten: “Met z’n allen aan de slag kan veel opleveren, dat hebben we gezien in het jaar van het aangepast sporten. Maar samenwerken is daarbij echt belangrijk!”

Eerste stappen uitgewerkt
De aanvoerders en coördinatoren verkenden samen met de projectleider de rol van de aanvoerders en gingen vervolgens ieder op hun eigen thema aan de slag om de eerste stappen op dat thema vast te stellen. Ieder thema kiest zijn eigen route. Zo wordt op het thema Topsport Inspireert en op het thema Een leven lang bewegen eerst een inventarisatie gemaakt van de acties en projecten die al lopen om te kijken welke partners nog meer verbonden kunnen worden. Bij inclusief sporten zet men in op kennisdeling door het laten zien van good practises. Hiermee worden partners geïnspireerd en kan er gezamenlijk ingezet worden op nieuwe initiatieven.

Voor het thema Vitale sport- en beweegaanbieders is het aanbrengen van structuur een belangrijk doel. Jordi Doornebosch: “Op verenigingsniveau kunnen we met het Gelders Sportakkoord het verschil gaan maken.” De aanvoerders en coördinatoren van het thema Positieve sportcultuur gaan als eerste concreet aan de slag met de Gelderse gedragscode. Wouter Hebbink van Sportief groot worden vatte het gedeelde gevoel op de bijeenkomst goed samen: “Het Gelders Sportakkoord is geslaagd als we meer mensen in beweging kunnen brengen. En wat daarbij belangrijk is, is het inspireren en het zichtbaar maken van de resultaten.”

Sluit je aan!
In maart organiseren de aanvoerders bijeenkomsten per thema’s met de partners die hebben aangegeven actief te willen zijn op dat thema. Wil jij meedenken en heb je dat nog niet laten weten? Stuur dan een mail naar info@gelderssportakkoord.nl. En hou de agenda en de nieuwsrubriek van deze site in de gaten voor de laatste ontwikkelingen!

Overzicht aanvoerders

Inclusief sporten:
De Liemers Breedtesport – Jacqueline van Pelt
De Onderwijsspecialisten – Nico Teunissen
Spectrum Elan – Önder Gurses en Timo Riphagen

Duurzame sportinfrastructuur:
Boost Pump Tracks – Joost Wichman
Provincie Gelderland – Rob Verhoeven & Jacques Nuijens

Vitale sport- en beweegaanbieders:
Achterhoek in beweging – Jan Minkhorst
KNVB – Laura Metiary

Positieve sportcultuur:
Spectrum Elan – Thecla Brouwer
De Stilte Verbroken – Renald Majoor

Een leven lang bewegen
HAN – Wouter Hebbink
Topsport Gelderland – Gudo Kramer
St. NLOM! – Bas Spijkerman

Topsport inspireert
Topsport Gelderland – Gudo Kramer