Stichting De Liemers Breedtesport

Sportaccommodatie De Liemers Breedtesport

Het stichtingsbestuur De Liemers Breedtesport is beheerder en exploitant van de eind 2016 geopende multifunctionele sportaccommodatie gelegen naast de atletiekbaan in Zevenaar. De accommodatie betreft een modern ingerichte ontvangstruimte (160m2), vergader- en EHBO-ruimte, douche- en kleedkamers, functionele trainingsruimte, kunstgras oefenveld, een (verlichte) kunststof fitness-, herstel- en revalidatie track en een trainingsheuvel. Daarnaast biedt de accommodatie direct toegang tot het naastgelegen stadspark Rosorum met een rolstoelvriendelijk verhard wandelparcours (1 km).

Hoofddoelstelling van de Liemers Breedtesport

Het exploiteren van een sportaccommodatie ter bevordering van de sportbeoefening in het algemeen en atletiek in het bijzonder door alle lagen van de samenleving. Met deze doelstelling wordt aangesloten bij de Vitale Sportparken en Open Club gedachte van de Provincie Gelderland, NOC*NSF en Atletiekunie en sluit aan bij de brede sociaal maatschappelijke rol van sportverenigingen in de huidige maatschappij. 

Doelen verwezenlijken

Om haar doelstellingen te verwezenlijken biedt de stichting naast de multifunctionele accommodatie en sportmiddelen ook diverse diensten/services aan voor potentiële gebruikersgroepen zoals onderwijs-, zorginstellingen, buurtverenigingen, gemeentelijke overheid, goede doelen initiatieven, zodat ten volle het multifunctionele karakter van de accommodatie benut kan worden.

Sport & Zorg en Sport & Welzijn

In regio de Liemers gelden wij als pioniers op het gebied van nieuwe samenwerkingsvormen tot stand brengen en programma-ontwikkeling tussen Sport & Zorg en Sport & Welzijn.

Vanuit maatschappelijke betrokkenheid en overtuiging van het gezondheidsbelang van sport en bewegen voor de gemeenschap nemen wij actief deel aan de initiatieven van de Lokale Sportakkoorden in Zevenaar en Duiven. Daarnaast zijn wij actief betrokken en mede-aanvoerder voor het thema ‘Inclusief Sporten’ van het Gelders Sportakkoord 2.0, samen met UniekSporten en Spectrum, Partner met elan uit Arnhem.

Contactpersoon: Jacqueline van Pelt-Pastoor

Website De Liemers Breedtesport

 

Wij doen mee aan het Gelders Sportakkoord 2.0! Onze thema’s:

Jacqueline van Pelt is een van de aanvoerders van het thema Inclusief sporten

Geen high fives meer: hoe om te gaan met sport en corona-maatregelen

Read more about Geen high fives meer: hoe om te gaan met sport en corona-maatregelen

Eerste bijeenkomst klankbordgroep Gelders Sportakkoord

Read more about Eerste bijeenkomst klankbordgroep Gelders Sportakkoord