Eerste bijeenkomst klankbordgroep Gelders Sportakkoord

Op donderdag 9 april 2020 is de klankbordgroep Gelders Sportakkoord voor het eerst digitaal bij elkaar gekomen. De klankbordgroep is in het leven geroepen om de herziening van het Gelders Sportakkoord in goede banen te leiden. De groep houdt de grote lijnen in de gaten en heeft een adviesfunctie als het gaat om de toekomst van sport en bewegen in Gelderland. In 2017 was Gelderland de eerste provincie met een ambitieus inhoudelijk sportakkoord. Sinds die tijd is er veel veranderd en dat vraagt om een inhoudelijk aangepast sportakkoord met daarin die nieuwe inzichten. Daarom is in oktober 2019 gestart met de herziening van het Gelders Sportakkoord.

Leden klankbordgroep
Op dit moment bestaat de klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende organisaties die zich de komende tijd inzetten voor een breed gedragen Gelders Sportakkoord:

  • Jan van Dellen, Loek ten Cate (gemeente Arnhem)
  • Ron van Gent (St. Nederland Onderneemt Maatschappelijk!/VNO-NCW)
  • Kimberly Heij (Provincie Gelderland)
  • Pascal Kamperman (Achterhoek in Beweging)
  • Eric Lagendijk (Vereniging Sport en Gemeenten)
  • Jacqueline van Pelt (St. Liemers breedtesport)
  • Tjienta van Pelt (Gelderse Sport Federatie)

Verbinding en advies
Tijdens deze eerste digitale meeting was er aandacht voor de rol en verwachtingen van de klankbordgroep. Zo werd benoemd dat de klankbordgroep een verbindende rol moet hebben en een adviesfunctie over prioriteiten en thema’s voor het Gelders Sportakkoord. Zij denken mee met het proces en zetten zich in om het onderscheidende vermogen van het akkoord centraal te stellen. Het Gelders Sportakkoord moet uiteindelijk een levend document worden, waarin verbinding en samenwerken centraal staan.

Planning activiteiten
De klankbordgroep komt één keer per kwartaal bij elkaar en steunt de ideeën die er zijn om themabijeenkomsten en netwerkbijeenkomsten te organiseren, zodra het weer kan. Activiteiten die nu door kunnen gaan, zoals de digitale uitvraag per partner over hun rol in het Gelders Sportakkoord, worden voortgezet.