Gelderse Sport Federatie

Wij motiveren zoveel mogelijk mensen om te sporten en bewegen, zodat iedereen mee kan doen. Om dit voor elkaar te krijgen verbinden, activeren en coachen we organisaties in Gelderland van start tot finish. Zo zetten we samen een uitdagend sport- en beweegklimaat neer.

www.geldersesportfederatie.nl


Telefoon:
026 – 354 03 99
Contactpersoon: Tjienta van Pelt

GSF is ondertekenaar van het Manifest Onbeperkt Sporten

Succesfactoren voor het inrichten van een sportvriendelijke omgeving

Read more about Succesfactoren voor het inrichten van een sportvriendelijke omgeving

Bij talkshow ‘Fit aan Tafel’ samenwerking rond vitaliteit centraal

Read more about Bij talkshow ‘Fit aan Tafel’ samenwerking rond vitaliteit centraal

Sportakkoord Brummen gepresenteerd

Read more about Sportakkoord Brummen gepresenteerd

Saamhorigheid voorop bij eerste Gelderse Online Koningsspelen ooit

Read more about Saamhorigheid voorop bij eerste Gelderse Online Koningsspelen ooit

Uniek: online Koningsspelen in 30 Gelderse gemeenten

Read more about Uniek: online Koningsspelen in 30 Gelderse gemeenten

Eerste bijeenkomst klankbordgroep Gelders Sportakkoord

Read more about Eerste bijeenkomst klankbordgroep Gelders Sportakkoord

Creatieve digitale oplossing voor sportakkoorden

Read more about Creatieve digitale oplossing voor sportakkoorden

Duurzame sportomgeving: Gelders samenwerken, lokaal uitvoeren

Read more about Duurzame sportomgeving: Gelders samenwerken, lokaal uitvoeren

Regionale kennisdeling door buurtsportcoaches speerpunt Gelders Sportakkoord 2.0

Read more about Regionale kennisdeling door buurtsportcoaches speerpunt Gelders Sportakkoord 2.0
Resultaat

Nieuwe thema’s bij extra bijeenkomst Gelders Sportakkoord 2.0

Read more about Nieuwe thema’s bij extra bijeenkomst Gelders Sportakkoord 2.0