Geen high fives meer: hoe om te gaan met sport en corona-maatregelen

De jongste kinderen zijn sinds 29 april weer aan het sporten! Het aanbod voor de jeugd en het openen voor sport op anderhalve meter afstand houdt sportverenigingen flink bezig. In de regio De Liemers brainstormden diverse organisaties via Skype hoe ze sporten mogelijk kunnen maken met de nieuwe corona-maatregelen. Ze geven graag een inkijkje in hun plannen en zijn benieuwd naar ideeën van andere verenigingen!

Crisismanagement
Na de ondertekening van het lokale sportakkoord in Duiven startte de coronacrisis en kwamen alle initiatieven stil te liggen. “Ontzettend zonde,” vond Jacqueline van Pelt, voorzitter Liemers breedtesport, waarop zij het initiatief nam om het kernteam weer bij elkaar te brengen. Met instemming van wethouder Johannes Goossen brainstormden ze op 24 april over de huidige situatie. “Wat direct duidelijk werd is dat de clubs in de overleefstand staan,” vertelt Jacqueline. “De verenigingen zijn bezig met crisismanagement. De meesten hebben eerst de communicatie opgepakt met de leden en geprobeerd om variaties van het lidmaatschap aan te bieden om hen te behouden.”

Online trainingen en beweegroute
Daarnaast hebben veel sportverenigingen snel ingespeeld op de situatie en alternatieven aangeboden. “Zo verzorgen verschillende clubs online trainingen zodat hun leden hun conditie op peil kunnen houden. Een mooi voorbeeld gaf Josko Koelemeijer van Vitality Sports. Zij hebben een beweegroute gemaakt waarlangs borden met work-outs staan in Horsterpark en De Nieuweling om veilig en op afstand te bewegen.” De meeste verenigingen hebben gewacht met aanpassingen tot er meer bekend werd over de regels. Nu NOC*NSF de protocollen bekend heeft gemaakt om sport voor de jongste kinderen op te starten, gaan ze daarmee aan de slag.

Alternatieve oplossingen voor sport bij 1,5 meter
Atletiekvereniging De Liemers heeft met markeringen op velden en bij de accommodatie in beeld gebracht hoe de 1,5 meter afstand uitpakt. Jacqueline: “De conclusie is dat buitensporten op een veilige manier is te doen, maar er kunnen minder mensen tegelijk terecht. Vooral het gebruik van de voorzieningen, zoals kantine, toiletten en kleedkamers vraagt om flinke aanpassingen. Voor teamsporten ligt het weer anders. Het klassieke potje voetbal kun je wel even vergeten, je kunt met maximaal zes spelers op het veld. Natuurlijk kun je ook daar met alternatieven aan de slag. Je zou exercise posters kunnen gebruiken om bootcampachtige oefeningen af te beelden. Zo kunnen de andere spelers naast het veld werken aan hun conditie.”

   

Focus op veiligheid: handen wassen
De focus ligt bij de verenigingen op het nemen van de veiligheidsmaatregelen die zijn voorgeschreven. “Alle besturen geven aan dat ze veel kwesties moeten oplossen en het zou helpen als er bijvoorbeeld vanuit de bonden ondersteuning komt,” zegt Jacqueline. “Het verplichte handen wassen voor en na de training bijvoorbeeld. Hoe doe je dat als de kantine en kleedkamers nog niet mogen worden gebruikt conform de huidige NOC*NSF-voorschriften? Jouke Dijkstra van AV de Liemers knutselde zelf een mobiel handenwas-station in elkaar. Maar het liefst wil je dat er een organisatie is die verenigingen helpt met centrale inkoop van mobiele wasplekken bijvoorbeeld.”

Benutten daluren
Als alles weer draait binnen de verenigingen, met aangepaste programma’s en 1,5 meter afstand, wordt het benutten van daluren het volgende aandachtspunt. “Dat is nodig om op termijn ook andere doelgroepen de mogelijkheid te bieden om te sporten. Sporten in de buitenlucht onder begeleiding van een personal trainer, of met het gebruik van posters met oefeningen zou goed kunnen. Ook scholen hebben al laten weten dat er behoefte is aan alternatieve sportprogramma’s voor de kinderen.”

           

Out of the box-ideeën: zomerkamp en distance walking
De huidige situatie vraagt om verfrissende ideeën en diverse proefballonnetjes werden opgelaten. Jacqueline: “Een idee is om sportclubs actief te benutten in de zomervakantie. Om samen met welzijnsorganisaties zomerkampen te organiseren waarbij kinderen kunnen sporten volgens de corona-maatregelen. Een soort arrangement dat ouders even ontlast om zo ook lucht te creëren voor inwoners van onze regio.” Ook bedacht de voorzitter van Liemers breedtesport een vorm van distance walking. “De Nationale Diabetes Challenge is afgelast, maar gaat in een ‘light’ versie met een 10-weeks wandelprogramma in september straks wel door. Ik heb een test gedaan met een koord met lussen per 2 meter en zo zouden we met een groepje achter elkaar lopend veilig mee kunnen doen.”

Deel goede ideeën!
Met het bedenken van nieuwe kansen voor sport, bewegen en ontmoetingsmomenten gaat dit kernteam uit de Liemers nog verder. “Een volgende online afspraak is al gepland,” vertelt Jacqueline. “Graag zou ik ook andere sportverenigingen en welzijnsorganisaties oproepen om via deze site of via ons goede ideeën te delen. Er is behoefte aan nieuwe manieren om samen te werken, wat dat betreft biedt het Gelders sportakkoord kansen! Natuurlijk gaat er niets boven gezellig samen een uurtje sporten en dan nog even nakletsen. Maar laten we met elkaar flexibel inspelen op de huidige situatie en denken in mogelijkheden en kansen!

Leden kernteam de Liemers
Frank Delleman, DVV Duiven
Jouke Dijkstra, Atletiekvereniging AV de Liemers
Johannes Goossen, wethouder Welzijn en Sport gemeente Duiven
Ingrid Hendriksen, Hockeyvereniging MHC de Westerduiven
Josko Koelemeijer, Vitality Sports
Jacqueline van Pelt, Stichting De Liemers Breedtesport
Daan Reintjes, Combinatiefunctionaris Sport/ LO docent basisonderwijs