Gemeente Elburg

Vanuit de Gemeente Elburg zetten wij in op Sport, zowel lokaal als regionaal. De aansluiting bij het Gelders Sportakkoord is voor ons dan ook vanzelfsprekend. Verbinden met elkaar en de samenwerking zoeken. Met elkaar gaan voor meer mensen aan het sporten en bewegen. Een gezonde ambitie!

Website gemeente Elburg

 

Wij doen mee aan het Gelders Sportakkoord 2.0! Ons thema:

Inclusief sporten

Elburg zet eerste stappen naar lokaal sportakkoord

Read more about Elburg zet eerste stappen naar lokaal sportakkoord