Leisurelands

Leisurelands wil mensen de deur uit laten gaan en steeds opnieuw laten ervaren hoe onverwacht mooi, leuk en actief je kunt recreëren in het buitengebied van Nederland. We doen dat door duurzame en dynamische recreatiegebieden aan te bieden voor iedereen. Onze expertise, innovatiekracht en creativiteit zetten we in om recreatie in de gehele regio te blijven ontwikkelen.

Leisurelands is een onderneming die zich richt op duurzaam recreëren op en rondom recreatiegebieden in met name oost Nederland. Leisurelands is ontstaan als pionier in het rendabel exploiteren van recreatiegebieden. Op de gebieden van Leisurelands tref je doorgaans water, strand, horeca en recreatie van goed niveau. Samen met partners in de recreatiesector werken wij aan een verdere toename van het recreatieve aanbod in het geografische aandachtsgebied van Leisurelands. Wij zijn gespecialiseerd in het hands on, op hoog niveau, (door)ontwikkelen, onderhouden en beheren van onze terreinen en kunnen dit ook inzetten richting onze (toekomstige) partners.
De gebieden zijn toegankelijk voor iedereen en zullen dat ook blijven. De drempel voor een bezoek is laag. Zo zijn de gebieden gratis toegankelijk voor onze gasten en goed bereikbaar. Voor sportief gebruik zijn de gebieden in alle seizoenen geschikt. Dit willen we verder uitbouwen. Leisurelands geeft hiermee invulling aan de maatschappelijke positie die ze in de regio heeft en wil behouden.

Contact: Adriaan van der Linden

Website Leisurelands

 

Wij doen mee aan het Gelders Sportakkoord 2.0! Onze thema’s: