Onze Huisartsen

Onze Huisartsen is een regionale huisartsenorganisatie van alle huisartsen in de regio Arnhem. Het betreft 200 huisartsen en 111 huisartspraktijken. Onze Huisartsen ondersteunt en faciliteert de huisartsen en streeft naar het op regionaal niveau organiseren van verbinding met andere organisaties waar de huisarts nauw mee samenwerkt. Aangezien geïndiceerde preventie de aandacht heeft bij huisartsen is aansluiting bij het Gelders Sport Akkoord daar een logisch gevolg van.

Contactpersoon: Simone Kwant

Website Onze Huisartsen

 

Wij doen mee aan het Gelders Sportakkoord 2.0! Ons thema: