Outdoor Gym Community

Wij zijn The Outdoor Gym Community: bedenkers en makers van creators van de mobiele en outdoor fitnesslocaties. De Outdoor Gym kan snel en eenvoudig in elk park en in elke wijk in Nederland worden geplaatst. Outdoor Gym is echter niet alleen een container met sportspullen. Een outdoor gym community in je wijk fungeert als ontmoetingsplek. Het biedt bewoners van elke leeftijd een plek waar zij samen kunnen bewegen, in een tijd waar overgewicht, eenzaamheid en kansenongelijkheid grote uitdagingen zijn.

Inmiddels biedt The Outdoor Gym Community op verschillende locaties in Nederland, jong én oud een mogelijkheid om elkaar op een laagdrempelige manier te ontmoeten en met elkaar te bewegen. De outdoor gym is van hoge kwaliteit en zelfs onverwoestbaar. Daarnaast zorgt de community voor werkgelegenheid, iemand moet deze immers beheren, en krijgen onder anderen jongeren de mogelijkheid om bijvoorbeeld stage te lopen bij de Outdoor gym in de eigen wijk.

Het doel van de outdoor gym community is best simpel: ervoor zorgen dat mensen plezier vinden in het gezamenlijk buiten sporten onder een trainer die in 1 of meerdere specificaties heeft. Buiten sporten is vanzelfsprekend goed voor de gezondheid: mensen ademen frisse lucht in, zijn in beweging en onder elkaar. Dit is goed voor zowel de fysieke als de mentale gezondheid. Tijdens de lockdown periode hebben wij gemerkt dat het moeilijker was voor mensen om genoeg te bewegen en sociale contacten te onderhouden. Buiten sporten is hiervoor dé oplossing waarbij we met verschillende concepten in de sportbranche kunnen lesgeven. De uitkomst hiervan ligt bij de outdoor gym.

Daarnaast zien wij echte kansen in samenwerkingen en hechten wij waarde aan een vitale en belastbare samenleving. Daarbij zetten wij ons in met verschillende leefstijl interventies.

Wij denken dat de outdoor gym community een oplossing kan bieden voor de verschillende onderdelen uit de verschillende coalitieakkoorden en uw beleidsnota Sport in Nederland. Het is bijvoorbeeld een snel in te zetten outdoor sportfaciliteit voor de verschillende wijken, scholen, sportvelden of andere instellingen. En, de Outdoor gym heeft het gewenste openbare karakter.

Graag gaan wij met u in gesprek over wat wij voor elkaar kunnen betekenen.

Contactpersoon: Bart Eggink, CEO, 06 23 00 06 52

Website Outdoor Gym Community

Thema’s Gelders Sportakkoord 2.0:

  • Inclusief sporten
  • Duurzame sportinfrastructuur
  • Vitale sport- en beweegaanbieders
  • Positieve sportcultuur
  • Een leven lang bewegen