Stichting De Graafschap

Sinds haar oprichting in 1954 heeft Betaald Voetbal De Graafschap B.V. een sterke binding met de Achterhoek en heeft de club voor veel Achterhoekers een speciale betekenis. Stichting De Graafschap Verbindt is in juni 2020 opgericht door Betaald Voetbal De Graafschap B.V. om op een positieve manier bij te dragen aan lokale en regionale maatschappelijke vraagstukken. Stichting De Graafschap Verbindt wil het welzijn en de leefsituatie van inwoners, groepen, wijken en dorpen uit de Achterhoek bevorderen en ondersteunt andere regionale maatschappelijke organisaties in het realiseren van hun doelstellingen. Dit doet men door zelfstandig en in samenwerking met partners maatschappelijke projecten en activiteiten in de regio uit te voeren en door waardevolle verbindingen tussen mensen en organisaties tot stand brengen. In het maatschappelijk programma van de stichting worden de unieke kracht en mogelijkheden van De Graafschap benut.

Contactpersoon: Michael Ogubai

Website De Graafschap Verbindt

 

Wij doen mee aan het Gelders Sportakkoord 2.0! Onze thema’s: