Stout Groep

De Stout Groep is een groep mensen die van ruimte houdt! Met passie werken wij in de publieke sector. Ons hart klopt voor maatschappelijke vraagstukken. Wij richten ons op het vinden van innovatieve en resultaatgerichte oplossingen, met aandacht en ruimte voor mensen. De noodzaak om zorgvuldig met onze kostbare ruimte om te gaan, is groter dan ooit. Het stelt hoge eisen aan de keuzes die we maken. Dit vraagt om mensen met visie, mensen die op authentieke wijze kijken naar wat de vraag werkelijk is. Dit vereist een in meerdere opzichten brede blik. Dat is precies wat de projectleiders en interim-managers van de Stout Groep typeert.

Contactpersoon: Wesley Gerrits

Website Stoutgroep

 

Wij doen mee aan het Gelders Sportakkoord 2.0! Onze thema’s:

Talkshow 'Omgaan met onzekerheid'

Read more about Talkshow 'Omgaan met onzekerheid'