YETS Gelderland

YETS Gelderland heeft als doel jongeren zelfredzaam te maken zodat ze op de lange termijn een positieve rol in de maatschappij kunnen vinden. Sinds haar bestaan implementeert YETS hiervoor het Amerikaanse schoolmodel in Nederland; sportteams op scholen in aandachtswijken die begeleid worden door een coach die fungeert als rolmodel. YETS is actief op VMBO scholen en het praktijkonderwijs.

Contactpersoon: Robert Boezeman, oprichter
0611254158 | E-mail: robert@yetsfoundation.nl

Website Lets Foundation