Extra sessie: Praat mee over de vernieuwing van het Gelders Sportakkoord

Datum20 februari 2020
Tijd16:00 - 18:00 uur
LocatiePim Mulier, Papendallaan 52, Arnhem

Op 31 oktober zijn we officieel gestart met de hernieuwing van het Gelders Sportakkoord. Meer dan zeventig partners kwamen die dag bijeen om te praten over het Gelders Sportakkoord 2.0. In die bijeenkomst zijn veel thema’s besproken en werd duidelijk dat samenwerken en verbinding kansen bieden. Het is dan ook tijd voor de volgende stap: van intentieverklaring naar concrete gezamenlijke ambities en acties! Omdat niet alle partners aanwezig konden zijn in oktober organiseren wij een extra bijeenkomst. Deze vindt plaats op 20 februari van 16 uur tot 18 uur.

Meedenken

Aan de hand van een aantal vragen gaan we tijdens deze sessie aan de slag. Uw input is belangrijk om  een breed gedragen Gelders Sportakkoord te krijgen voor de komende 4 jaar. Zo willen we graag weten wat uw doelen zijn op sportgebied voor de komende jaren. En wat er volgens u in het Gelders Sportakkoord moet worden opgenomen. Naast deze brede bijeenkomst zijn er ook al een aantal themabijeenkomsten waarin we een verdiepingsslag maken met organisaties met gezamenlijke ambities op een bepaald thema. Zo komen we tot een Gelders Sportakkoord waarbij iedere partner zijn aandeel levert. Een Sportakkoord dat verbindt, inspireert en mooie resultaten oplevert.

Samenwerken in sport werkt

Het Gelders Sportakkoord heeft de afgelopen twee jaar veel opgeleverd. Unieke bovenlokale en regionale samenwerkingsverbanden, een toename van open clubs en gevarieerde activiteiten voor verschillende doelgroepen die bijdragen aan een vitale samenleving. Een aantal van die resultaten is te zien op www.gelderssportakkoord.nl. De resultaten leveren het bewijs dat samenwerken in sport werkt en dat dit de inwoners van Gelderland verder helpt. Kom daarom als partner meepraten en wordt ook eigenaar van het Gelders Sportakkoord. Als we onze krachten bundelen geeft dit een boost aan het sport- en beweegklimaat in Gelderland, waar ook uw organisatie van profiteert!

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via info@gelderssportakkoord.nl