Regionale netwerkbijeenkomst Sportakkoorden Gelderland

Datum12 februari 2020
Tijd16:30 - 21:00 uur
LocatieHotel & Congrescentrum Papendal

Ontmoeten, Inspireren en Informeren! 

Van elkaar leren, elkaar inspireren en informeren zijn de belangrijkste doelen van deze netwerkbijeenkomst die de Vereniging Sport en Gemeenten samen met NOC*NSF en de GSF organiseert.

Programma 

Bij een lokaal sportakkoord staat het creëren van een lokaal netwerk centraal. En wanneer dat netwerk zich ontwikkelt is de volgende stap om met elkaar te kijken naar welke inhoudelijke thema’s opgepakt gaan worden. Deze tweedeling hebben wij ook verwerkt in het programma van 12 februari. 

Vanaf 16.30 uur is de inloop met koffie en thee en we sluiten het programma rond 21.00 uur af. 

De bijeenkomst is opgedeeld in een aantal blokken. Na een plenaire aftrap gaan we in groepen met elkaar in gesprek over de sportakkoorden: wat gaat er goed en wat is lastig, waar kunt u een ander bij helpen? We wisselen tips en tricks uit.

Na de soep en broodjes gaan we verder in gesprek over een aantal inhoudelijke thema’s. We bespreken een viertal thema’s en voorbeeldprojecten ter inspiratie en delen ervaringen en kansen van die thema’s voor uw lokale situatie. 

U kiest zelf op welk van de thema’s u geïnspireerd wilt worden en u in gesprek gaat: 

1. Inclusief sporten en bewegen: Diabetisch Challenge 

2. Vitale sport en beweegaanbieders: Clubkadercoach 

3. Vaardig in bewegen: Gelders Model Talentontwikkeling 

4. Duurzame Sportinfrastructuur: Begeleidingstrajecten voor sportaanbieders vanuit de Routekaart Verduurzaming Sport 

We sluiten af met een korte terugblik én alvast een vooruitblik, wellicht ook naar een provinciale agenda.

Deelname 

Wij stellen het op prijs wanneer iedere Gelderse gemeente met een zo breed mogelijke delegatie vertegenwoordigd is: de sportaanbieders en overige partners die in het lokale(regionale) Sportakkoord participeren, bestuurlijk en ambtelijk vanuit de gemeente, de betrokken sportformateur en eventueel de lokale adviseur sport. Vooralsnog gaan we uit van maximaal 5 deelnemers per lokale kerngroep. 

U kunt zich aanmelden voor de Netwerkbijeenkomst Sportakkoorden Gelderland via de volgende link. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.