Themabijeenkomst Duurzame Sportinfrastructuur

Datum15 juni 2021
Tijd15:30 - 17:00 uur
LocatieOnline

Op dinsdag 15 juni van 15.30 uur tot 17.00 uur wordt de themabijeenkomst Duurzame Sportinfrastructuur georganiseerd. De aanvoerders Maarten Tjallingii (bmoovd), Rens van Kleij (Sport en Ruimte), Joost Wichman (Boost Pumptracks), Jacques Nuijens (provincie Gelderland) en Rob Verhoeven (provincie Gelderland) gaan samen met verschillende partners van het Gelders Sportakkoord 2.0 aan de slag om de prioriteiten te bepalen voor het thema Duurzame sportinfrastructuur.

Tijdens deze bijeenkomst is het doel samen de eerste stappen te bepalen om tot concrete acties te komen op vijf thema’s:

  • Vitale sportparken
  • Verduurzaming sportlocaties
  • Biodiversiteit bij sportparken
  • Pumptracks
  • Heel Gelderland fietst

Heeft u voor deze bijeenkomst geen uitnodiging ontvangen, maar wilt u toch graag meedenken? Stuur dan een mail naar info@gelderssportakkoord.nl.