Themabijeenkomst: Duurzame sportomgeving

Datum11 maart 2020
Tijd09:00 - 11:00 uur
LocatieKenniscentrum Sport en Bewegen, Horapark 4, 6717 LZ Ede

Op woensdag 11 maart wordt een bijeenkomst met het thema “Duurzame sportomgeving” georganiseerd. Iedereen is zich ervan bewust dat een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur nodig is, om met zijn allen een leven lang te kunnen sporten en bewegen. Dat gaat van stadsparken, pleinen en bossen tot multifunctionele sportaccommodaties. Sportaccommodaties die bij voorkeur ook duurzaam zijn op het gebied van energie- en materiaalgebruik. Maar hoe kunnen we de sportomgeving optimaal inrichten? Hoe kunnen we daarmee mensen inspireren om te gaan bewegen? En hoe kunnen we leren van elkaars voorbeelden? Dat zijn vragen die in deze bijeenkomst aan de orde komen.

Wilt u meepraten over dit onderwerp? Stuur dan een mail naar info@gelderssportakkoord.nl