Themabijeenkomst: Inclusief sporten: wie doet er mee?

Datum20 februari 2020
Tijd09:00 - 11:00 uur
LocatieHAN gebouw, Papendallaan 51 te Arnhem, ruimte P2.10

Op donderdag 20 februari wordt de thema-bijeenkomst “Inclusief sporten: wie doet er mee? georganiseerd. We willen graag dat iedere inwoner van Gelderland een leven lang plezier kan beleven aan sport en bewegen. Niet alleen specifiek voor mensen met een beperking, maar voor meerdere groepen die (praktische) belemmeringen zouden kunnen ervaren, zoals ouderen of vluchtelingen. Maar hoe doen we dat? Wat is hierbij belangrijk? Welke partners kunnen hierin samenwerken? Zo leent inclusief sporten zich bij uitstek als breed thema voor verbindingen tussen sport en zorg en welzijn. Zo levert sport een belangrijke bijdrage aan maatschappelijke speerpunten zoals ontmoeten, inburgeren en sport als middel om mensen op de arbeidsmarkt te krijgen.

Wilt u ook meedenken over dit onderwerp en de volgende stap zetten in het kader van het Gelders Sportakkoord? Stuur dan een mail naar: info@gelderssportakkoord.nl