Themabijeenkomst Positieve Sportcultuur

Datum16 juni 2022
Tijd15:00 - 17:00 uur
LocatieValkenhuizen, Arnhem

De aandacht voor positieve sportcultuur is toegenomen. Dat komt niet alleen door het Gelders Sportakkoord, maar ook door maatschappelijke (sport)incidenten zoals de turnmisstanden of de problematiek rondom The Voice of Holland. Er zijn nog teveel zaken vrijblijvendheid voor met name gemeenten en verenigingen om aandacht te besteden aan het thema positieve sportcultuur (heeft nog geen prioriteit). Wat zijn minimale normen waar eigenlijk iedereen aan zou moeten voldoen? Welke tools en handreikingen zijn er om aan deze normen te voldoen? Daar gaan we graag samen met u over in gesprek op 16 juni!

Bij deze nodigen wij u uit voor de themabijeenkomst Positieve Sportcultuur die op 16 juni 2022 van 15.00 uur tot 17:00 uur plaatsvindt op sportterrein Valkenhuizen in Arnhem (Beukenlaan 15). Deze sessie is bedoeld voor beleidsmakers, buurtsportcoaches, verenigingsondersteuners, medewerkers van sportbonden en andere professionals die meer willen weten over de gezamenlijke mogelijkheden om concreet aan een positieve(re) sportcultuur te werken. De insteek voor deze themabijeenkomst is als volgt:

samen in gesprek over minimale normen waar eigenlijk iedereen aan zou moeten voldoen. Daarnaast delen we kennis, inclusief tools en handreikingen, om hier binnen uw gemeente en/of vereniging mee aan de slag te gaan.  

Deze themabijeenkomst vormt een vervolg op de oogstsessie van het Mulier Instituut van 5 april 2022. Daarin werd duidelijk dat er nog veel gedaan moet worden om bewustwording over het belang van een positieve sportcultuur te krijgen en dat er nog een lange weg te gaan is van bewustwording naar cultuurverandering. Het thema Positieve Sportcultuur blijkt een te geïsoleerd onderwerp en er is veel onhelderheid over het begrip, stelt het Mulier Instituut in haar terugkoppeling. Met u, als betrokken partner van het Gelders Sportakkoord, willen wij hier stappen in zetten en samen werken aan concrete tools en handreikingen.

Programma

  • Opening en inleiding
  • Werksessie: Normen Positieve Sportcultuur
  • Tools en handreikingen
  • Afsluiting & doorkijkje 2022

Laat u inspireren en verwonderen en kom in contact met andere partners van het Gelders Sportakkord. Geeft u zich a.u.b. voor 14 juni a.s. op.