Betere ondersteuning sportclubs dankzij netwerken van verenigingsadviseurs

Voor sportaanbieders is er veel ondersteuning en advies beschikbaar. Zó veel, dat het soms lastig is om de juiste match te maken tussen een gekwalificeerde ondersteuner en de club met een hulpvraag. Een van de speerpunten in het thema vitale sport- en beweegaanbieders is om versnippering van het ondersteuningsaanbod tegen te gaan. Daarom zijn de Gelderse Sport Federatie en het Sport Professionals Netwerk* in Gelderland netwerken voor verenigingsadviseurs gestart. Projectleider Hans van Egdom en adviseur Berend Rubingh van Sport Professionals Netwerk en Back2Basics zien de samenwerking tussen ondersteuners groeien.

“Een belangrijk aspect van het netwerk is dat ondersteuners elkaar leren kennen,” vertelt Hans. “Dat gebeurt met een simpel smoelenboek, en in bijeenkomsten. Als je elkaar kent, zoek je elkaar ook makkelijker op om te sparren over een hulpvraag van verenigingen. We zien ook al whatsapp-groepen daarvoor ontstaan.” De bijeenkomsten voor ondersteuners zijn regionaal, bijvoorbeeld in Rivierenland en rond Nijmegen. Logisch, vinden Hans en Berend. “Je bent als ondersteuner het meest effectief als je lokaal de setting kent. Je moet de taal spreken, het is handig als je weet hoe de wethouder opereert, daarmee krijg je het vertrouwen van de clubs.”

Bijzondere aspect van clubs koesteren
Berend vindt dat we trots mogen zijn op onze clubs. “Samen dingen doen, ons verenigen, is een basisbehoefte. Daar draait het in sportclubs om. Het cement van die sportclubs zijn de mensen. De connectie tussen mensen, de gedeelde waarden, dat is wat een club sterk maakt. Gemeentes zien sportclubs nogal eens als instrument in bijvoorbeeld integratie, maar een club is geen uitvoeringsorganisatie of bedrijf! Alleen met SWOT-analyses en strategieën kom je er niet. Het mooie van clubs is juist dat ze wendbaar, flexibel en informeel zijn. Ze pakken dingen meteen vandaag op omdat ze dat gisteren na de training met z’n allen hebben afgesproken, niet omdat dat in de strategie staat. Een goede verenigingsondersteuner speelt daar op in.”

Vraag achter de vraag
De verenigingsondersteuners delen dezelfde missie: sportverenigingen toekomstbestendig maken. “Doorvragen is daarbij van belang,” vertelt Hans.

Hans van Egdom

“Vrijwilligerstekort bijvoorbeeld is een bekend probleem. Natuurlijk kun je dan binnenkomen met praktische tips voor de snelle werving. Maar als je het daarbij laat, heeft de club over 2 jaar hetzelfde probleem. Hoe kun je het structureel oplossen, wat zit er achter het tekort? Het is een beetje als het bekende voorbeeld: geef je mensen vis of een hengel? Als netwerk willen we graag zoveel mogelijk hengels uitdelen, zodat clubs op eigen kracht gezond blijven.”

Transparantie in aanbod
Het doel van de netwerken voor verenigingsadviseurs is om het aanbod in ondersteuning transparant te maken. Berend: “Bij onze eerste brede bijeenkomst waar zo’n 80 mensen waren, waren er 14 functienamen in gebruik! Logisch dat clubs geen idee hebben waar ze moeten beginnen. En vaak krijgen zij de ondersteuning ook aangeboden van een bond of gemeente, dus hebben ze het gevoel dat ze geen invloed hebben op de partij die het doet. In het verenigingsadviseursnetwerk zou het straks niet meer uit moeten maken waar de vraag binnenkomt, met elkaar kijk je wie de intake kan doen.” “Het mooiste zou zijn als je daarna ook open bekijkt welke adviseur het beste bij de uitvoering past,” vult Hans aan. “De regionale netwerken zijn er vrij in hoe ze dat inrichten. Je kunt je ook voorstellen dat je drie partijen een aanbod laat doen en de club laat kiezen. Het belangrijkste is dat verenigingsondersteuners met elkaar overleggen in het belang van de clubs.”

Interesse? Doe mee!
Daarom roepen Hans en Berend alle verenigingsondersteuners in Gelderland op zich aan te sluiten bij de netwerken. “Het levert je een mooie verbinding met gelijkgezinden op, waardoor je jezelf kunt ontwikkelen en de sport op een hoger niveau kunt brengen. Door samenwerking kun je meer kwaliteit leveren.”
In alle regio’s zijn inmiddels netwerken gestart. In Noord Veluwe, Stedendriehoek, de Vallei, Regio Nijmegen, Regio Arnhem en Rivierenland zijn meerdere bijeenkomsten geweest, weet men elkaar goed te vinden en worden activiteiten gezamenlijk opgepakt. In de Achterhoek is men bezig met een landelijke pilot om tot een sportloket te komen, Achterhoek in Beweging is hierbij betrokken. Wil je meedoen in een van de regio’s? Stuur dan een mail naar info@gelderssportakkoord.nl.

* Sport Professionals Netwerk is een initiatief van elf sportbonden in samenwerking met het NOC*NSF. Gekwalificeerde professionals kunnen na screening lid worden en ingezet worden bij sportverenigingen.

  • 5 minuten
  • aug 2021