Bewegen in de kinderopvang

In het Nationaal Sportakkoord hebben partijen afgesproken dat ze extra focus leggen op het laten bewegen van kinderen van 0 tot 6 jaar. Maar hoe staat het eigenlijk met sporten en bewegen in die leeftijdsgroep? Het Mulier Instituut inventariseerde de stand van zaken in de kinderopvang.

Lees meer
  • 5 minuten
  • sep 2019

Thema's

Een leven lang bewegen