BOSS-akkoord Duiven ondertekend

De gemeente Duiven heeft haar eigen lokaal sportakkoord: het BOSS-akkoord. Tijdens een sportieve avond in sporthal Triominos op maandag 9 maart legden de partners het laatste puzzelstukje en ondertekenden de ambities.

Het BOSS-akkoord komt voort uit het Nationaal Sportakkoord en bouwt verder aan de gezamenlijke BOSS-visie en droom: iedere inwoner van de gemeente Duiven met plezier te laten Bewegen, Ontmoeten, Sporten en Spelen. Meer dan 20 partners, waaronder de gemeente, sportaanbieders, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven zetten zich samen in voor het BOSS-akkoord. Sport en bewegen kan veel bijdragen aan de maatschappij, het zorgt voor verbinding en ontmoeting tussen inwoners en organisaties.

Eigen kracht
Belangrijk thema tijdens de avond was de volgende stap: hoe zorgen we samen dat het sportakkoord ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Inspiratie daarvoor kwam van de Duivense ambassadeurs Estée Gerritsen (para dressuuramazone) en Marja van Dijk (professioneel bowlster). Zij vertelden een persoonlijk verhaal over hoe zij op eigen kracht hun sportcarrière beleven. “Als je iets kan doen, ga het dan ook doen!,” gaf Estée de mensen mee. “Kijk niet naar een ander maar kijk vooral ook naar jezelf en vooral: doe het met plezier!” Marja: “Je bent nooit te oud om te leren! Als je fysiek gezond blijft, zorg dan ook dat je in beweging blijft en motiveer die oudere doelgroep ook om in beweging te blijven.” Vervolgens gaf het rolstoelbasketbalteam van de Pigeons een mini-clinic, waarin iedereen kon ervaren hoe het is om in een rolstoel te sporten. De avond werd afgesloten met de officiële ondertekening van het BOSS-akkoord.

      

De speerpunten van BOSS
Het BOSS-akkoord bestaat uit de speerpunten Bewegen, Ontmoeten, Sporten en Spelen. Die zijn uitgewerkt in de thema’s: inclusief sporten, duurzame sportomgeving, vitale sport- en beweegaanbieders en van jongs af aan vaardig in bewegen. Er zijn acht overkoepelende ambities gekozen, met concrete acties. Zo krijgen verenigingen ondersteuning bij het toegankelijker maken van hun club en gaat men meer bewegen met ouderen met dementie. Wandel- en fietsroutes worden veiliger en sportaanbieders zetten zich in voor een actieve rol in de wijk om zo de leefbaarheid te vergroten.

Samen BOSS verder brengen
Wethouder Johannes Goossen is trots op het BOSS-netwerk in de gemeente Duiven: “Het geeft veel energie om te zien hoeveel partijen in Duiven, Loo en Groessen hebben meegedacht over dit BOSS-akkoord. Dit akkoord is ook een uitnodiging aan iedereen die nog niet betrokken was! Doe mee met ons bruisende BOSS-netwerk voor een gemeente Duiven waarin iedereen samen kan Bewegen, Ontmoeten, Sport en Spelen!”

BOSS-akkoord Duiven
  • 5 minuten
  • mrt 2020