Coronamaatregelen negatief voor actieve mensen met een beperking

De meeste actieve mensen met een beperking zijn vanwege de coronamaatregelen minder gaan sporten en bewegen. Dat blijkt uit een online vragenlijst van het Mulier Instituut die via sociale media is uitgezet onder mensen met een beperking of chronische aandoening. De verandering in sportdeelname had vooral een negatieve invloed: ongeveer de helft geeft aan dat hun conditie terugloopt of dat ze de sociale contacten missen. Het Mulier Instituut concludeert dat het belangrijk is dat beleidsmakers en professionals specifiek aandacht voor deze groep hebben en ze meenemen in de aanpassingen voor de gehele sport- en beweegsector.

  • 5 minuten
  • okt 2020

Thema's

Inclusief sporten

Partners

Mulier Instituut

Het Sportcarrousel zet inclusief sporten nog meer op de kaart door Stimuleringsprijs

Read more about Het Sportcarrousel zet inclusief sporten nog meer op de kaart door Stimuleringsprijs

Verslag Kennissessie Inclusief Sporten: samen uitsluiting door armoede in sport en bewegen aanpakken

Read more about Verslag Kennissessie Inclusief Sporten: samen uitsluiting door armoede in sport en bewegen aanpakken

Tim's advies aan verenigingen: "Communiceer en wees creatief"

Read more about Tim's advies aan verenigingen: "Communiceer en wees creatief"