Druk bezocht Sportcafé Apeldoorn

Ook de gemeente Apeldoorn is gestart met het Sportcafé om samen tot een lokaal sportakkoord te komen. Woensdag 20 oktober waren ruim 100 enthousiaste deelnemers aanwezig, waaronder wethouder Nathan Stukker. Na zijn opening werd aan maar liefst 11 tafels het door de Gelderse Sport Federatie ontwikkelde Sportakkoordenspel ‘gespeeld’. Dit spel is een middel om op een interactieve manier de belangrijkste kernpunten in de gemeente te benoemen en tevens halen de aanwezigen zoveel mo­gelijk belangrijke informatie op om uiteindelijk een lokaal sportakkoord te vormen.

Wethouder Stukker toonde zich aangenaam verrast over de zeer grote opkomst. Naast de wereld van sport en bewegen was er sprake van een grote diversiteit aan maatschappelijke organisaties. Tijdens de avond viel het de wethouder verder op hoe groot de betrokkenheid en inbreng was van alle aanwezigen personen.

“Een goede combinatie van sport, onderwijs, zorg, welzijn en gemeente”

Sportformateur Ary Hordijk

Duidelijk werd na een informatieve en succesvolle avond dat het sport- en beweegakkoord enorm leeft. De aanzet tot een langdurige samenwerking tussen een groot aantal partijen in Apeldoorn is gegeven. Eén van de deelnemers na afloop: “Dit is echt uniek voor Apeldoorn.”

  • 5 minuten
  • nov 2019

Thema's

Lokale sportakkoorden

Partners

Gemeente Apeldoorn