Elderveld, Rijkerswoerd en Presikhaaf koplopers in de uitvoering van het sportakkoord Arnhem

Het lokaal sport- en beweegakkoord  van Arnhem start in september als eerste in de wijken Presikhaaf, Rijkerswoerd en Elderveld. De andere Arnhemse wijken volgen daarna. Het akkoord is digitaal ondertekend door verschillende partners in de stad die zich inzetten voor sport en is aangeboden aan het Ministerie van VWS. Het doel: zo veel mogelijk gezonde, fitte Arnhemmers. In deze tijd belangrijker dan ooit.

Iedere Arnhemmer moet met plezier kunnen bewegen, ontmoeten, sporten en spelen. Dichtbij, in de wijk. Onbezorgd in een gezonde, veilige, aantrekkelijke en beweegvriendelijke omgeving. Wethouder Jan van Dellen (Sport): “Het is belangrijk dat bewegen of sporten dichtbij huis kan, liefst nog in de wijk. Het lokaal sport- en beweegakkoord kijkt daarom naar de behoeften en kansen in de Arnhemse wijken. In Presikhaaf wordt bijvoorbeeld gestart met het 2+1+2 concept, dat zorgt voor vijf uur bewegen op en rondom school. En Elderveld wordt in schoolvakanties omgedoopt tot Spelderveld.” Daarnaast worden er voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd om bijvoorbeeld discriminatie op en rond de velden tegen te gaan. Ook worden Arnhemse ambassadeurs uit de topsport ingezet die een positief sportklimaat uitdragen.

Aftrap nationale sportweek
Verschillende partijen zoals sportaanbieders, zorgaanbieders, het basisonderwijs, sportfederaties en het Sportbedrijf Arnhem werken samen met gemeente Arnhem aan de uitwerking van het lokale sport- en beweegakkoord. In de nationale sportweek van 18 t/m 27 september is de aftrap van het Arnhems Sportakkoord. Dit lokaal sport- en beweegakkoord is onderdeel van het Nationaal Sportakkoord. De uitgangspunten van dit Nationaal Sportakkoord, en ook van het Nationaal Preventieakkoord, sluiten aan bij het Arnhemse beleidsplan Gezond & Fit van de gemeente Arnhem, dat door het college is aangeboden aan de gemeenteraad.

Bekijk het Sportakkoord Arnhem

 

  • 5 minuten
  • jul 2020

Thema's

Lokale sportakkoorden

Partners

Gemeente Arnhem