Nieuwe tool Sport NL Groen voor verduurzamen sportclubs

Tijdens de nationale Sportvakbeurs in Gorinchem is op 10 november de nieuwe tool Sport NL Groen gelanceerd. Met deze onafhankelijke online tool wordt verduurzamen toegankelijk voor alle sportclubs in Nederland. De duurzaamheidstool komt voort uit het samenwerkingsverband Routekaart Verduurzaming Sport. Het is een mooi voorbeeld waarbij verschillende partijen, waaronder partners van het Gelders Sportakkoord, de handen ineenslaan om verduurzaming in de sportsector te versnellen.

Energietransitie versnellen in sportsector
Het doel van de Routekaart Verduurzaming Sport is dat in 2050 alle sportaccommodaties CO2-arm zijn, alle sportvelden duurzaam worden beheerd en dat de sportsector circulair is. De routekaart is een initiatief van het Kenniscentrum Sport & Bewegen, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC), NOC*NSF en het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS). De duurzaamheidstool Sport NL Groen is gelanceerd om de doelstellingen te behalen. “Alle sportclubs, maar ook gemeenten kunnen gratis advies krijgen over hoe ze hun sportaccommodaties kunnen verduurzamen. Met Sport NL Groen willen we de energietransitie versnellen door het maatschappelijk vastgoed in de sportsector te verduurzamen,” zegt VSG-directeur André de Jeu.

  • 5 minuten
  • nov 2021

Thema's

Duurzame sportomgeving

Partners

NOC*NSF