Stimuleringsprijs Gelders Sportklimaat 2023

Heb je een goed idee om sport en/of bewegen te verbinden met de zorgsector of andersom? Dien dan nu een projectvoorstel in en maak kans op de Stimuleringsprijs Gelders Sportklimaat 2023. In de prijzenpot zit maar liefst 75.000 euro.

‘Zorg voor bewegen’

Gezond met sport en zorg
De Gelderse Stimuleringsprijs heeft dit jaar een thematische insteek. Omdat ‘Gezond met sport en zorg’ één van de aandachtspunten is uit het Gelders Sportakkoord heeft men de Stimuleringsprijs hierop laten aansluiten. Sport en beweging zijn namelijk dé sleutels naar een gezondere en minder zorgafhankelijke samenleving. Initiatieven om zorg en sport te verbinden, om sport en bewegen in te zetten als medicijn en om de doorgeleiding van zorg naar sport (en vice versa) te stimuleren, komen in aanmerking voor de Stimuleringsprijs.

Prijzen kunnen oplopen tot 15.000 euro
Het initiatief voor de Stimuleringsprijs komt van provincie Gelderland en de Gelderse Sport Federatie (GSF) en wordt uitgevoerd onder de vlag van het Gelders Sportakkoord. De meest aansprekende ideeën worden tijdens een feestelijk gala voorgelegd aan een vijfkoppige vakjury. De finalisten proberen hun idee dan via een korte presentatie (pitch) aan de vakjury te ‘verkopen’, enigszins vergelijkbaar aan het populaire tv-programma Dragons’ Den. De jury honoreert de beste ideeën met geldprijzen die kunnen oplopen tot 15.000 euro.

Gala
De Gelderse Stimuleringsprijs 2023 wordt zoals gezegd gepresenteerd tijdens een gezellig sport- en zorggala. Hiervoor worden alle partners van het Gelders Sportakkoord en vertegenwoordigers uit de zorg-, sport- en beweeg-sector uitgenodigd. Maar ook diegenen die een voorstel hebben ingediend voor de Stimuleringsprijs en niet tot de finalisten behoren, ontvangen een uitnodiging. Wie niet gewonnen heeft kan tijdens dit netwerkfestival wellicht toch mooie contacten leggen om het project te laten slagen.

Doel van het Gelders Sportakkoord (en dus ook van de Stimuleringsprijs) is om middels samenwerking van partijen een gezond en vitaal Gelderland te krijgen.

Doe mee!
Dus heb je een goed idee om sport en/of bewegen te koppelen aan de zorg (of andersom), kruis met elkaar de degens en dien een onderbouwd plan in voor de Stimuleringsprijs Gelders Sportklimaat 2023. Projectplannen kunnen tot en met 31 december digitaal worden ingediend via stimuleringsprijs@gelderssportakkoord.nl. Voor overige vragen: projectleider Annemiek van de Grint (tel. 06 – 10 09 35 28).

Plan van aanpak
Om het indienen van projectplannen te vergemakkelijken kun je onderstaande Plan van Aanpak gebruiken ⤵️

Format Plan van Aanpak

Actievoorwaarden

Download hier de actievoorwaarden

Geef een reactie

Uw reactie is in goede orde ontvangen, na goedkeuring zal deze toegelaten worden op de website.

  • 5 minuten
  • sep 2023

Thema's

Gezond met sport en zorg