Succesvolle eerste ronde uitdagingen

Een succesvolle start! Dat kan geconcludeerd worden nu de eerste serie uitdagingen uit het Gelders Sportakkoord (GSA) erop zitten. Een half jaar lang hebben spelers uit het Gelders Sportakkoord zich ingezet om een drietal uitdagingen aan te gaan. De thema’s waren: inclusie LHBTIQ+, professionalisering sportverenigingen en stimuleren gezonde leefstijl in aandachtwijken.

De kick-off van deze uitdagingen was in februari 2023. Maar liefst 50 partners/spelers uit het Gelders Sportakkoord hebben zich toen aangemeld om deze challenge aan te gaan. Er zijn destijds diverse groepen gevormd die concreet aan de slag gingen om de gestelde uitdagingen in doelen en actieplannen uit te werken. De tijdspanne daarvoor was zes maanden.

Onlangs vond de afronding plaats in een zogenaamde wrap-up-sessie. Plaats van handeling: het Van der Valk-hotel nabij Papendal. Bij deze meeting waren vertegenwoordigers van de provincie Gelderland, Achterhoek in Beweging, Rijnstate, Gelderse Sport Federatie (GSF), VierVitaal en Borgaah Consultancy aanwezig. Vanuit de spelersgroepen werd er kort verslag gedaan over de bereikte resultaten.

Gerjo Schepers (VierVitaal) deed als aanvoerder het woord van de werkgroep ‘gezonde leefstijl in aandachtwijken’. Hij vertelde onder meer over het inzetten van Fitcoins om gezond gedrag te belonen en over de contacten die lopen met diverse gemeenten. Via Sportinnovator is er ook een mooie subsidie binnengehaald voor de training van een projectleider van gemeenten die met dit waardevolle concept aan de slag willen. Aanmelden hiervoor kan nog steeds.

Anneleen Ypma (GSF) sprak over de ontwikkeling van Gelderse buitenkansen, een jaarprogramma dat het belang van een uitdagende buitenruimte wil agenderen en stimuleren. In september vond de eerste editie van het kennisevenement Gelderse buitenkansen plaats. Anneleen hierover: ‘Het was een geslaagd event omdat er kennis is uitgewisseld, we mensen hebben geïnspireerd en er nieuwe contacten zijn opgedaan. Daarmee is het thema, ook over de provinciegrenzen heen, verder op de kaart gezet.’

Alwin van Engelenburg (Achterhoek in Beweging) zette uiteen hoe de werkgroep ‘professionalisering sportverenigingen’ aan de slag is gegaan. Er zijn inmiddels mooie stappen voorwaarts gezet. Zo hebben de spelers zich onder meer laten inspireren door de Salisbury Rovers FC, een alternatieve voetbalclub voor kids in Engeland. De Salisbury Rovers zijn een voorbeeld om op een andere manier (out of the box) tegen traditionele verenigingen aan te kijken. De uitdaging van deze werkgroep heeft er ook toe geleid dat er nu concrete afspraken liggen om op provinciaal, regionaal en lokaal niveau over dit thema door te praten.

Namens de werkgroep Inclusie LHBTIQ+ vertelde Rosa Holtslag (GSF) over de complexiteit van deze uitdaging. ‘Inclusie LHBTIQ+ is een ingewikkeld en beladen thema,’ aldus Rosa. Ze gaf als voorbeeld de discussie rond de OneLove-band. Dit initiatief startte als een officiele aanpak van de KNVB maar verwaterde uiteindelijk tot iets vrijblijvends. De werkgroep heeft uiteindelijk goed in kaart gebracht waar er kansen liggen om Inclusie LHBTIQ+ te verbeteren. De werkgroep diende ook een subsidie in bij de Alliantie Gelijkspelen en bij de provincie en die is goedgekeurd. Voor dit project zoekt de werkgroep nog drie gemeenten die dit thema willen omarmen. Hier krijgen ze lokale procesbegeleiding voor terug waarbij concreet aan de slag wordt gegaan bij sportclubs die stappen willen zetten rondom de acceptatie van LHBTIQ+ en een positief sportklimaat.

GSA-projectleider Annemiek van de Grint kijkt tevreden terug op de eerste ronde van de drie uitdagingen: ‘Er zijn mooie resultaten geboekt. Hierbij aangetekend dat resultaten niet heilig zijn. Een doelpunt scoren is mooi, maar de samenwerking die voorafgaat aan een mogelijke goal is óók winst. We kunnen er trots op zijn dat een brede groep van GSA-partners drie belangrijke maatschappelijke thema’s serieus onder de loep heeft genomen en dat er ook weer nieuwe samenwerkingsverbanden zijn ontstaan.’

Dat kan Eva Smit, programmamanager van Rijnstate en bij de wrap-up aanwezig, beamen: ‘Een actieve leefstijl is binnen Rijnstate een belangrijk onderdeel van de zorg. Via deze GSA-meeting kom ik nu weer in contact met nieuwe partners die heel waardevol kunnen zijn voor de transitie van ziekte en zorg naar gezondheid.’

Evaluatie
Deze eerste serie van uitdagingen zal worden geëvalueerd. Spelers die aan deze ronde hebben deelgenomen worden verzocht hun ervaring te delen. De input kan weer dienen voor de tweede ronde uitdagingen die in januari 2024 van start gaat. Suggesties voor deze nieuwe serie uitdagingen zijn welkom.


Een ander groot speerpunt in de GSA-agenda is de Stimuleringsprijs 2023. Het thema luidt: Zorg voor Bewegen: hét doktersrecept. Heb je een goed idee om de samenwerking tussen sport- en zorgsector te bevorderen en/of bewegen in te zetten als middel om de gezondheid van de inwoners van Gelderland te stimuleren, dien dan nu een projectplan in. Er zijn mooie geldprijzen te winnen (zie hiervoor www.gelderssportakkoord.nl/stimuleringsprijs2023). Op 13 maart 2024 krijgt de Stimuleringsprijs de apotheose tijdens een groot zorg- en sport-gala. Noteer deze datum in de agenda!

 

Geef een reactie

Uw reactie is in goede orde ontvangen, na goedkeuring zal deze toegelaten worden op de website.