Volgende stap lokaal sport- en beweegakkoord Voorst

Sporthal De Pauw in Klarenbeek was donderdagavond 16 januari het decor voor het Sportcafé gemeente Voorst. Ruim 35 deelnemers waren aanwezig om input te verzamelen een lokaal sport- en beweegakkoord. Het Sportcafé was een vervolg op de verkennende avond van dinsdag 12 november jl.. Ook deze avond was het enthousiasme groot en de positieve energie voelbaar.

In Voorst komen alle thema’s van het Nationaal Sportakkoord aan bod: duurzame sportomgeving, inclusief sporten, positieve sportcultuur, vitale sport- en beweegaanbieders, vaardig in bewegen en topsport die inspireert. Vertaald naar het Sportcafé in Voorst gingen de gesprekken over onder meer:

  • Betrekken en bereiken van de verschillende dorpskernen
  • Verbeteren van de zichtbaarheid van de buurtsportcoaches
  • Nieuwe verdienmodellen voor sportverenigingen
  • Beweegonderwijs (de droom: 5 keer per week 30 minuten bewegen voor alle schoolkinderen)
  • Sportaanbod voor mensen met autisme, nu vaak een vergeten doelgroep

 

 

 

 

 

Dromen waarmaken
Door in verschillende groepen het Sportakkoordenspel te spelen werd op interactieve wijze zoveel mogelijk informatie verzameld die uiteindelijk moet leiden tot een breed gedragen lokaal sport- en beweegakkoord. Kerngroeplid Robert Horstink, voormalig volleybalinternational en al enkele jaren sportambassadeur in de gemeente Voorst: ”We hebben vanavond goede discussies gevoerd. Na afloop merkte ik ook bij de andere groepen dat er veel input is vergaard. Het was een geslaagde avond. Nu op naar de volgende stap.” Ook sportformateur Annemieke van de Grint was tevreden: “Het was een avond met goede gesprekken, pittige discussies en mooie ideeën. Mooi om te zien dat steeds meer lokale organisaties willen aansluiten bij de ontwikkeling van het lokale sport- en beweegakkoord. Dat geeft vertrouwen, niet alleen in de ontwikkeling maar ook voor de uitvoering straks. Als we alle dromen waar gaan maken.”

  • 5 minuten
  • jan 2020

Thema's

Lokale sportakkoorden