Wat gaat Achterhoek in Beweging doen om Achterhoekers in beweging te brengen?

Achterhoek in beweging heeft de ambities in het Achterhoeks Beweeg- en Sportakkoord 2020 – 2030 concreet gemaakt in de ambitieuze uitvoeringsagenda 2020 – 2024. Het Beweeg- en Sportakkoord kent verschillende thema’s, waarvan een deel is uitgewerkt en andere in de steigers staan. ‘Uniek Sporten’ voor mensen met een beperking, ‘Vitaal Ouder Worden’ voor senioren en ‘Open Clubs’ voor alle Achterhoekers zijn drie thema’s waarvoor Achterhoek in Beweging stevige doelen en acties op papier heeft gezet.

Sportloket voor unieke sporters
Zo werken de partners aan een sportloket voor unieke sporters, mensen met een beperking. Hier komen vraag en aanbod op het gebied van sport bij elkaar, zodat mensen met een beperking beter geholpen worden om een passende sport te vinden. Sportaanbieders krijgen ondersteuning onder meer bij het ontwikkelen van een nieuw sportaanbod, het werven van nieuwe leden en trainers en aanvragen van subsidies.

Nieuwe sporten en open clubs
Voor senioren komen er acht tot tien nieuwe sportvarianten. Denk aan: handbal, tennis, hockey, rugby, tafeltennis of aangepast volleybal. Achterhoek in Beweging biedt ook ondersteuning bij het opzetten van nog eens vijf tot acht Walking Football initiatieven. Om in de Achterhoek een bestendig en duurzaam sportlandschap te laten ontstaan, wil Achterhoek in Beweging naast goede sportaccommodaties en sterke verenigingen ook Open Clubs en Open Sportparken realiseren. Deze clubs/sportparken die meer doen dan het gewone aanbod. Ze kijken ook naar wat er in de wijk en buurt aan behoeften is en spelen daar op in.

Kennisdeling
Achterhoek in Beweging gaat in de komende periode inzetten op kennisdeling en bijeenkomsten rond thema’s, zodat sportclubs bij elkaar kunnen kijken en hun ervaringen kunnen delen. Er is ook begeleiding op maat aan sportclubs die zich willen ontwikkelen tot een ‘Open Club’. Voor iedereen die benieuwd is naar de concrete acties van de uitvoeringsagenda deelt Achterhoek in Beweging ook met de partners van het Gelders Sportakkoord de uitgebreide Uitvoeringsagenda.

 

 

  • 5 minuten
  • mrt 2020

Thema's

Lokale sportakkoorden

Partners

Achterhoek in beweging